Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Alla anställda ska utbildas i HBTQIA-frågor

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Nu ska alla Borås Stads anställda få en introduktionsutbildning HBTQIA-frågor och normkritik. De ska få se två filmer som har tagis fram i samarbete med RFSL Borås, och diskutera några frågeställningar kopplade till filmerna tillsammans med sina kolleger.

Målet är att skapa öppenhet, tolerans och mångfald där kunskap och ökad medvetenhet ska förhindra diskriminering och kränkande särbehandling. Borås Stad står för värderingen att alla har rätt till ett gott bemötande – både som invånare och medarbetare. Kunskap om olikheter när det gäller könsidentitet, sexuell läggning eller funktionsnedsättning ökar våra möjligheter att behandla människor lika.

Prideflagga

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2017-01-24] Alla anställda ska utbildas i HBTQIA-frågor

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol