Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Allemansrätten - visa hänsyn till naturen

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Naturen ger möjlighet till återhämtning och får oss att må bra. Det har många upptäckt i år. Därför är det extra viktigt att vi visar hänsyn både till naturen och de människor vi möter där.

Naturvårdsverket gör en kampanj i sommar för att sprida kunskap om allemansrätten, nedan följer smarta tips för dig som på ett eller annat sätt vill njuta av sommaren i naturen.

Eldning

Allemansrätten ger ingen självklar rätt att göra upp eld i naturen. Kolla upp eventuella eldningsförbud innan du tänder brasan. Om det är tillåtet att elda, tänk på:

 • Bästa stället att elda är på redan iordninggjorda eldplatser.
 • Elda bara på platser där elden inte kan sprida sig eller skada växter, djur eller mark, till exempel på grus eller sandmark.
 • Elda inte på mossa, torvmark, jordig skogsmark eller klippor.
 • Ha alltid vatten nära till hands.
 • Ta med engångsgrillen och skräpet hem.

Cykling

Enligt allemansrätten får du cykla i naturen men kom ihåg att hoja på ett sätt som inte skadar marken. Här är några tips till dig som trampar hoj i naturen i sommar:

 • Cykla inte över någons tomt eller över skogsplantering med späda plantor som kan ta skada.
 • Undvik att cykla på ställen där marken är blöt eller känslig, exempelvis berghällar med mossor och lavar och ängs- och kärrmarker.
 • Allemansrätten gäller inte för elcykel.

Husvagn och husbil

Här är några tips till dig som semestrar med husvagn eller husbil i sommar:

 • Det är förbjudet att köra i terrängen så håll dig till vägarna.
 • Fråga markägaren om lov innan du parkerar din husvagn eller husbil i närheten av där någon bor.
 • Kolla upp vilka regler som gäller i kommunen där du vill övernatta eller rasta.

Övernatta i naturen

Allemansrätten gör det möjligt för dig att tälta enstaka dygn ute i naturen. Här kommer några tips för bästa övernattningen utomhus:

 • Kolla upp området där du tänkt tälta. I vissa områden kan det vara förbjudet.
 • Slå upp ditt tält på tålig mark. Du får inte tälta på betes- eller jordbruksmark som används eller på planteringar.
 • Tälta inte nära bostäder.

På land och vatten

Allemansrätten gäller på både land och vatten. Du får gå i land, bada, ankra och tillfälligt förtöja vid strand eller brygga som inte tillhör tomt eller är fågelskyddsområde. Kom ihåg att inte störa eller förstöra och flytta på dig om den som äger bryggan behöver den.

Odlad mark och hagar

Allemansrätten välkomnar alla ut i naturen, så länge vi inte stör eller förstör. Det här är bra att tänka på om du rör dig vid mark som är odlad eller vid hagar:

 • Det är förbjudet att gå på åkrar med växande gröda.
 • Plocka inte gröda som växer.
 • Kom ihåg att alltid stänga grinden till beteshagar om du passerar.
 • Låt kossor och får vara i fred - stör inte tamboskap!
 • Skräpa inte ner, ta med ditt skräp till närmaste papperskorg eller ta med det hem.

Paddling

Om du paddlar så kan du ta dig fram nästan överallt längs våra kuster, sjöar och vattendrag. Tänk på det här när du kastar loss:

 • Håll avstånd till djur och fåglar.
 • Undvik att slå läger i närheten av fåglars boplatser.
 • Elda bara där det är tillåtet att elda. Elda inte på klippor.
 • Tänk på hemfridszonen - tälta inte för nära hus där någon bor.
 • Lämna lägerplatsen som den såg ut när du kom – ta med ditt skräp hem!
En kastrull på en öppen eld. 
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-07-02] Allemansrätten - visa hänsyn till naturen

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol