Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Årets brukarenkät visar på skillnader inom funktionshinderområdet

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Trivsel och trygghet har under 2018 ökat i vissa delar av funktionshinderområdet i Borås medan den minskat i andra. Detta visar Sveriges kommuner och landstings (SKL) årliga brukarenkät för personer med funktionsnedsättning. Enkäten visar även att de boende på kommunens servicebostäder LSS är mycket nöjda, inte minst ur ett nationellt perspektiv.

För tredje året i rad genomför Sociala omsorgsförvaltningen SKL:s brukarenkät riktat mot personer med funktionsnedsättning. Generellt ligger resultaten på samma nivå som tidigare år och tre av fyra verksamheter ligger i nivå med eller lite över riket i stort.

Förbättringar och försämringar

Det som kanske sticker ut lite extra är att kommunens servicebostäder LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) har bättre resultat än riket på nästan alla delar. Dessutom har verksamheten avsevärt förbättrat resultaten vad gäller den hjälp som de boende uppfattar att de får i hemmet sedan undersökningen gjordes första gången 2016.

Å andra sidan visar boenden med särskild service SoL (Socialtjänstlagen) ett genomsnitt som är betydligt lägre än riket, där frågan ”Bryr sig personalen om dig?” får lägst resultat.

Mindre rädsla

En fråga som Borås tidigare fått sämre resultat på är om hyresgästen eller deltagaren är rädd för något i sitt boende eller sin dagliga verksamhet. Här har resultaten förbättrats i jämförelse med 2016 i tre av fyra verksamheter. På kommunens psykiatriboenden är det dock bara 39 procent som uppger att de aldrig är rädda för något.

– Vi är inte nöjda med vårt resultat. Vi ska analysera vad som ligger bakom siffrorna och jobba för att det ska bli betydligt bättre, säger Richard Brevik, verksamhetschef för psykiatriboenden på Sociala omsorgsförvaltningen.

Bakgrund

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) genomför sedan 2016 undersökningen som är riktad till personer med funktionsnedsättning. Under september och oktober har enkäten gått ut till delar av Sociala omsorgsförvaltningens verksamheter.

Inom Borås Stad var det totalt 270 personer som besvarade enkäten. Den totala svarsfrekvensen är 58 procent, snäppet bättre än riket på 57 procent. I Sverige är det 140 kommuner som deltagit och fler än 24 000 personer som svarat. Styrkan i enkäten är att man kan följa utvecklingen i Borås Stad över tid, samt jämföra hur kvaliteten i våra verksamheter står sig nationellt.

Personer som går genom grönområde.

Nu är resultatet av årets brukarenkät för personer med funktionsnedsättning klar.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-12-20] Årets brukarenkät visar på skillnader inom funktionshinderområdet

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol