Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Årets resultat i Öppna jämförelser för grundskolan

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Öppna jämförelser av landets grundskolor är en undersökning som görs av förbundet Sveriges Kommuner och regioner (SKR). Jämförelsen avser alla 290 kommuner i landet.

Resultaten för de elever som gick ur nionde klass 2019 varierar. Andelen elever i Borås kommunala skolor som uppnått kunskapskraven i alla ämnen ligger något under riksgenomsnittet för kommunala skolor och i liknande nivå som 2018. Resultatet för behörighet yrkesprogram i gymnasiet är även de något under riksgenomsnittet och på liknande nivå som 2018. Elevernas meritvärde är något under riksgenomsnittet och på liknande nivå som 2018.

Vad händer nu?

Borås Stads skolor arbetar varje dag med att förbättra det kompensatoriska uppdraget för att ge alla elever förutsättningar att klara läroplanens mål utifrån de behov som finns. Förvaltningen har identifierat behov av att utveckla arbetet med språkutvecklande arbetssätt, elevers ökade närvaro samt riktade insatser till enskilda skolor inom exempelvis flickors och pojkars resultat samt likvärdig bedömning och lärmiljöer.

Den enskilda skolans funktion har den största påverkan på elevernas resultat. I skolornas verksamhetsplaner ska det framgå hur man tänker stärka de kritiska passager som är avgörande för elevernas kunskapsutveckling. Grundskoleförvaltningen ger förutsättningar för, och stödjer, skolornas arbete för elevernas kunskapsutveckling.

Under 2020 fortsätter arbetet med att förbättra rektorernas förutsättningar samt skolornas förmåga att effektivisera och strukturera det kompensatoriska uppdraget.

En blå bild med staplar på. 

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-12-10] Årets resultat i Öppna jämförelser för grundskolan

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol