Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Bättre men inte tillräckligt bra

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Borås Stads myndighetsutövning och service till företagen har under 2016 blivit bättre. Det handlar inte om några stora framsteg, men trenden är klar – det går uppåt. Det visar resultaten av den enkät, Insikt, som görs av SKL, Sveriges kommuner och landsting, och som på nationell nivå presenteras under namnet Öppna jämförelser.

Totalt sett ökar NKI-värdet (nöjd-kund-index) för Borås Stad från förra mätningens låga 62 till 66, där medelvärdet bland medverkande kommuner ökade från 68 till 70.

Bäst tycker företagarna att det fungerar med miljö- och hälsoskydd, medan man är minst nöjd med hanteringen av serveringstillstånd och bygglov.

Knäckfrågan är i de flesta fall effektiviteten i handläggningen, medan till exempel bemötandet i regel får högt betyg.

– Vi för en positiv dialog med näringslivet, och vi träffas regelbundet för att diskutera de här frågorna och förbättra vårt arbete. De nya siffrorna visar att vi är på rätt väg, men också att vi har mycket arbete kvar att göra, säger Anders Glemfelt, näringslivschef i Borås.

En skillnad mot tidigare är att Borås Stad nu följer utvecklingen genom kontinuerliga mätningar var fjärde månad.

– Genom löpande mätningar kan vi snabbt se förändringar, och det blir enklare för enskilda förvaltningar att koppla enkätresultatet till verksamheten och de insatser man gör, säger Caroline Jonsson, näringslivskoordinator i Borås Stad.

Det är fjärde gången som SKL genomför en öppen jämförelse inom området företagsklimat. Undersökningen sker i samverkan med Stockholm Business Alliance (SBA) och Business Region Göteborg (BRG). Drygt 160 kommuner deltar i undersökningen. Studien bygger på en enkät till företagare som haft minst ett myndighetsärende med sin kommun under 2016.

De berörda områdena är brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. Service mäts i avseende på information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Stadshusets entré

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2017-04-25] Bättre men inte tillräckligt bra

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol