Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Boråsarna nöjda med konstsatsningar och stadskärnans utveckling

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

90 procent av boråsarna kan rekommendera ett besök i Borås och helhetsomdömet om staden är fortsatt positivt bland kommunens invånare. Det visar resultatet från en marknadsundersökning som Borås Stad och Borås TME genomför regelbundet för att mäta boråsarnas attityd till sin stad.

Textil, skulpturer, street art och mode – starka Borås-associationer

Undersökningen slår fast att boråsaren starkt förknippar sin stad med textil, skulpturer, street art och mode. Andra associationer på stark frammarsch är design, handel och utbildning.

– Vissa områden ligger i stadens DNA, så som textil och handel. Därför är det positivt att undersökningen bekräftar vårt gemensamma arbete med att stärka Borås inom det textila området, kultur och utbildning, säger Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S).

Borås är svagare som mötes- och konferensstad och det är den egenskap som Borås i minst grad associeras med.

Positivt helhetsomdöme

Helhetsomdömet om Borås är fortsatt positivt bland kommunens invånare och har förbättrats något jämfört med den förra undersökningen 2014, från 72 till 79 procent.

De förbättringar i Borås som de intervjuade nämner är i första hand att stadskärnan har blivit trevligare och vackrare. Konstsatsningarna, som skulpturer och street art, har nått ut och uppskattas av många.

– Förändringar i stadsrummet ger effekt på boråsarens uppfattning om sin stad, säger Annette Carlson (M), Kommunstyrelsens vice ordförande.

Rekommenderar gärna Borås

Boråsarna är stolta över sin stad. Drygt 90 procent kan rekommendera ett besök i Borås. När det gäller att rekommendera andra att flytta till Borås har siffran sjunkit något från förra mätningen, men är fortfarande hög; 8 av 10 kan rekommendera en flytt till Borås.

– Borås har utvecklats som en stad för besökande och det är glädjande att se att så många kan rekommendera Borås som besöksort, kommenterar Helena Alçenius, VD på Borås TME.

Natur och högskola ligger fortsatt i topp, när boråsarna framhåller de bästa sidorna med staden. Att Borås har en fin stadskärna har ökat från en instämmandegrad på 60 procent till 77 procent och ligger därmed nu på topp tre.

Boråsarna uppskattar också idrottsarrangemangen samt tillgången till pubar, restauranger och caféer. Boråsarna är minst nöjda med tillgången på bostäder, tillgång till klubbar och diskotek samt integrationen av invandrare.

Sommarkväll på Sandwalls plats.

d

Mer om undersökningen

  • Ta del av rapporten av HUI Research Pdf, 812.9 kB, öppnas i nytt fönster.
  • HUI Research har genomfört undersökningen och resultaten bygger på en webbenkät och en telefonundersökning med personer permanent bosatta i Borås.
  • Data samlades in via 234 webbenkäter och 191 telefonintervjuer, totalt 425 intervjuer.
  • Syftet med undersökningen är att fånga upp invånarnas syn på den egna kommunen och följa utvecklingen av attitydförändringar över tid. Den senaste gången attitydundersökningen genomfördes var 2014.
  • Undersökningen är en del av stadens sammantagna arbete med medborgaranalyser och brukarundersökningar.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-02-22] Boråsarna nöjda med konstsatsningar och stadskärnans utveckling

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol