Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Borås företagare mer nöjda med kommunens myndighetsservice

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Borås företagares uppskattning av kommunens myndighetsservice ökar. Det visar såväl resultat som ett ökat deltagande i Sveriges kommuner och regioners, SKR, mätning som presenteras i dag.

I mätningen är det kommunens service inom myndighetsområden så som bygglov, markupplåtelse och serveringstillstånd som företagen bedömt. I år ökar Borås sin NKI (nöjd kund-index) till: 73 av 100, mot förra årets 71. Enligt SKR:s NKI-gradering placerar det Borås på ”hög nivå”.

Genomsnittet för landet är 74. Mätningen visar både på bättre betyg och en ökad svarsfrekvens.

Bygglov (76), miljötillsyn (68), livsmedelskontroll (74) och serveringstillstånd (76) gör samtliga en ökning från förra årets NKI-resultat.

Markupplåtelse ligger kvar på sin höga nivå med NKI på 77. Också brandtillsyn landar på ett högt resultat med NKI 76.

– I år har svarsfrekvensen ökat och vi har samtidigt fått ett bättre resultat vilket påvisar att relationen mellan företagen och Borås Stad har förbättrats. Framåt vill vi utvecklas än mer och arbetar för en fortsatt fin utveckling och ett förbättrat företagsklimat i Borås, säger Ulf Olsson (S), Kommunstyrelsens ordförande.

Klättrar i ranking

I årets mätning placerar sig Borås på plats 35 av 60 kommuner med fler än 40 000 invånare. Av totalt 181 medverkande kommuner hamnar Borås på plats 104, en klar förbättring från förra årets mätning då Borås placerade sig på plats 123.

– Det goda samarbete och dialogen vi har mellan förvaltningarna gör att vi i Borås nu lyckas med både högre NKI-resultat och en högre rankingplacering, säger Anders Glemfelt, näringslivschef.

Starka resultat lokalt och jämfört med Sverige

Myndighetsområdena miljötillsyn, livsmedelskontroll och serveringstillstånd har samtliga haft en fin utveckling över flera år och ökar markant inom samtliga områden även detta år. Till exempel serveringstillstånd, som ökar från 71 till 76, trots att det tillkommit ytterligare kontroller kopplade till pandemin som tvingat verksamheter till stora anpassningar.

– Att öka NKI:n över tid visar på en ökad förståelse för företagandets villkor och det är bra att Borås Stad fortsätter att förbättra sitt serviceperspektiv, men vi stannar inte här utan behöver fortsätta hålla i arbetet och förbättra oss än mer, säger Annette Carlson (M), Kommunstyrelsens första vice ordförande.

Området bygglov visar ett starkt resultat i jämförelse med snittet i landet. I Borås ligger NKI på 76 medan genomsnittet i Sverige är 66. Det starka resultatet gör att Borås placerar sig på plats 39 av 151 i rankingen inom bygglovssidan. Antal bygglovsärenden som hanterats under 2020 har ökat markant i jämförelse med tidigare år.

– Det är fantastiskt att vi har lyckats så väl i förhållande till resten av landet. Speciellt med tanke på att antalet ärenden hos oss har ökat och att vi är mitt i en pandemi, säger Jonas Ward, förvaltningschef på Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Ordet "Borås" är utskuret i plåt. 

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-04-22] Borås företagare mer nöjda med kommunens myndighetsservice

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol