Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kraftig ökning av smittspridning i Borås

Borås grundskolor i öppen jämförelse

Artikeln publicerades:

Idag presenteras Sveriges Kommuners och Landstings (SKL) undersökning Öppna jämförelser av landets grundskolor.

Resultatet för skolorna i Borås, kommunala och fristående tillsammans, ligger 2017 något över riksgenomsnittet när det gäller elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen. Detsamma gäller meritvärde och behörighet till gymnasieskolan. Jämförelsen gäller alla 290 kommuner i landet.

Om vi jämför 2017 års resultat för de kommunala skolorna med motsvarande resultat 2016 respektive 2015 ser vi att årets resultat är något lägre. Detsamma gäller genomsnittsresultatet 2017 för samtliga skolor i Sverige.

d

Ta del av resultatet

Elev jobbar.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2017-12-12] Borås grundskolor i öppen jämförelse

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol