Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Borås Stad får beröm för sitt krisledningsarbete

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Borås Stads hantering av coronapandemin har fungerat bra. Det är den övergripande slutsatsen av en färsk utvärdering. Hittills har den centrala krisledningsstaben haft 191 möten sedan den 12 mars förra året.

Det är företaget Prospero som har utvärderat sex kommuners krisledningsarbete under coronapandemin, och där ibland Borås Stads. Rapporten konstaterar att Borås Stad när krisen kom hade en relativt ny krisledningsplan som ligger till grund för hur alla kriser ska hanteras. Det visade sig att den skulle gå väl att tillämpa i praktiken.

Den 12 mars aktiverades den centrala krisledningsstaben i så kallat orange läge. Stadsdirektör Svante Stomberg gick in som beslutsfattare och avdelningschefen för Centrum för kunskap och säkerhet Peder Englund fick rollen som stabschef. Staben är ännu aktiverad på samma nivå och har dagliga sammanträden.

– Vi har lett arbetet från centralt håll, men det här har varit ett samarbete med många inblandade. Det är det stora engagemanget i våra förvaltningar och bolag som har gjort att vi har kunnat ta oss igenom de utmaningar som vi har mött, säger Svante Stomberg.

Enligt krisledningsplanen ska staben bemannas med ett antal centrala funktioner som bland andra personalchef, jurist och kommunikationschef. Vid den här krisen plockades även medicinskt ansvarig sjuksköterska och fackliga representanter in från början. Prospero pekar ut det här som en framgångsfaktor.

– När vi gick in i stabsläge hade vi varken hunnit utbilda oss i eller öva på den nya stabsmetodiken. Istället för att gå de utbildningar som vi hade planerat in, blev det skarpt läge direkt. Men det har varit lätt att vara stabschef i den här staben. Alla har haft en otroligt stark vilja att driva arbetet framåt på ett professionellt sätt, säger Peder Englund.

Den politiska krisledningsnämnden i Borås har inte varit aktiverad, men ledamöterna i nämnden har ändå varit delaktiga i arbetet.

– Tack vare kontinuerlig information från staben har vi haft möjlighet att följa utvecklingen noga och kunnat säkerställa att krisledningsarbetet har fungerat bra. Vi har känt oss trygga med att den ordinarie verksamheten har fattat besluten och har därför inte behövt aktivera nämnden, säger Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson som också är ordförande i krisledningsnämnden.

Under pandemin har det funnits behov av att omfördela personal mellan olika verksamheter, vilket främst har fått basera sig på frivillighet. Ett råd inför framtiden är att Borås Stad förbereder hur en sådan omfördelning skulle kunna gå till för att vid eventuella kommande kriser kunna genomföra det på ett mer effektivt sätt.

Överlag anser Prospero att alla inblandade i Borås Stads krisledningsarbete ska vara mycket nöjda med sin insats.

– Det här har varit en unik händelse som under en väldigt lång tid har drabbat hela världen. Borås Stads centrala krisledningsstab sätt att leda och samordna har på ett betydande sätt bidragit att det har gått bra för Borås Stad att upprätthålla sina verksamheter. Borås är ett gott exempel på hur kommuner kan hantera sådana här svåra situationer, säger Åke Jacobsson, krisledningskonsult på Prospero.

Stabens arbete mellan den 12 mars och 9 december 2020:

  • 145 möten
  • 301 beslut fattade
  • 52 möten för att informera politikerna i krisledningsnämnden
  • 2523 inrapporteringar från förvaltningar och bolag resulterade i 90 lägesbilder
Ikon i form av coronavirus.
Information, ikon

Mer om

För att ta del av rapporten kontakta boras.stad@boras.se

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-02-25] Borås Stad får beröm för sitt krisledningsarbete

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol