Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Borås Stad får dåliga betyg av stadens cyklister

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

I slutet av sommaren uppmanade Borås Stad cyklister att svara på Cykelfrämjandets enkät Cyklistvelometern 2018. Enkäten skulle hjälpa Sveriges kommuner att få en uppfattning om hur invånarna ser på sin kommun utifrån ett cykelperspektiv.

Av de 53 deltagande kommunerna hamnade Borås bland bottenplaceringarna.Endast 16 % instämde helt eller delvis påpåståendet: ”min kommun är en bra cykelkommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..”

- Att så få ser på Borås som en bra cykelkommun innebär att vi har mycket jobb att göra, framför allt i kombination med att vi redan vet att väldigt få väljer cykeln i Borås, konstaterar Sara Johansson, cykelansvarig i Borås Stad.

156 Boråsare i blandade åldrar svarade på enkäten, som bland annat innehöll frågor om trygghet, framkomlighet och kommunens cykelarbete. Överlag låg Borås sämre till än det nationella resultatet. Majoriteten svarade negativt bland annat på frågan om Borås arbetar aktivt med förbättring för cyklister.

- Senaste åren har kommunen satsat en hel del resurser på att förbättra Borås cykelinfrastruktur enligt vår cykelplan. Bland annat har vi byggt flera nya cykelvägar. Vi behöver se över var vi lägger resurserna och kanske också visa tydligare vad vi faktiskt gör. 2019 kommer det en ny cykelplan och vi tittar bland annat på möjligheterna för nya och förbättrade cykelparkeringar samt att höja standarden på det redan befintliga cykelnätet, berättar Sara Johansson.

Cyklistvelometern är en ny nationell granskning genomförd av Cykelfrämjandet. Undersökningen syftar till att låta cyklister tycka till om hur cykelvänliga de upplever sin hemkommun. Totalt är det 12 642 cyklister som har svarat på den nätbaserade enkäten. Högst upp på listan hamnade Malmö kommun där hela 85% tycker att Malmö är en bra cykelkommun.

Cykelsadlar
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-12-11] Borås Stad får dåliga betyg av stadens cyklister

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol