Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Borås Stad lär andra kommuner minska försörjningsstödet

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Borås Stad sticker ut bland landets kommuner med att lyckas minska försörjningsstödet, bryta utanförskapet och få fler människor i jobb. I dag är representanter från Arbetslivsförvaltningen på plats på en konferens hos Sveriges kommuner och landsting (SKL) för att berätta om Borås Stads framgångsrika arbete.

Borås Stad har under många år arbetat med en modell som handlar om att invånare som får försörjningsstöd ska gå från att vara passiva bidragstagare till aktiva arbetstagare. Arbetssättet har fungerat bra och sedan 2010 har Arbetslivsförvaltningen nästan halverat kostnaderna för försörjningsstöd – från 102 miljoner kronor till 58,3 miljoner år 2017. På så vis har man också lyckats bryta det utanförskap som arbetslöshet innebär för många människor.

Borås håller två föredrag om lyckat arbetssätt

I dag på SKL:s konferens ”Fokus ekonomiskt bistånd – att bryta långvarigt biståndsberoende” håller Borås Stad två föredrag. Ann-Kristin Rolfsson, enhetschef på försörjningsenheten och Eva Möller, enhetschef på Jobb Borås, pratar under rubrikerna ”Halverat försörjningsstöd i Borås” och ”Vägen från passiv bidragstagare till aktiv boråsare”.

Ann-Kristin Rolfsson framhåller bland annat vikten av det personliga mötet:

– Det personliga mötet mellan klient och socialsekreterare med en strukturerad metod är väldigt viktigt för att förbättra klientens ekonomi och nå egen försörjning.

Eva Möller förklarar hur ett jobb kan bli en vändpunkt för en hel familj.

– Att kunna erbjuda en person som levt på försörjningsstöd ett arbete påverkar inte bara den individens liv utan blir också oerhört betydelsefullt för hela familjen. Det är en stor skillnad mellan att gå till sitt arbete jämfört med att gå till försörjningsenheten för att hämta ut sitt bidrag, säger Eva Möller.

Ann-Kristin Rolfsson och Eva Möller, enhetschefer på Arbetslivsförvaltningen.

Ann-Kristin Rolfsson och Eva Möller, enhetschefer på Arbetslivsförvaltningen, berättar om Borås Stads framgångsrika arbete med att minska försörjningsstödet på en SKL-konferens.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-02-05] Borås Stad lär andra kommuner minska försörjningsstödet

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol