Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Borås Stad öppnar successivt upp daglig verksamhet

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Under september månad kommer daglig verksamhet att långsamt och försiktigt öppna igen. Öppnandet innebär inte återgång till det normala utan Sociala omsorgsförvaltningen har gjort ett antal åtgärder för att minska risk för smittspridning av covid-19 inom verksamheterna.

Några verksamheter öppnar redan den 31 augusti medan andra har skjutit fram öppnandet längre fram i september för att hinna förbereda ett så säkert öppnande som möjligt. Deltagare har fått/kommer få information från sin dagliga verksamhet eller från sitt boende vad som gäller för just deras dagliga verksamhet.

För såväl brukare som medarbetare gäller det att fortsätta hålla avstånd, att tvätta händerna ofta och att stanna hemma vid sjukdomssymtom.

Alla verksamheter har olika förutsättningar och därför har varje verksamhet sett över och gjort de anpassningar som är lämpliga för dem.

Exempel på anpassningar:

  • Ändringar i utbud av aktiviteter
  • Ändringar i deltagarnas arbetstider
  • Ändrade och utökade städrutiner
  • Förändringar kring måltidsrutiner
  • Minskat antal i allmänna utrymmen
  • Förändringar kring externa besökare i lokalerna

De nya riktlinjerna innebär att Bageriet, Knallefiket och GeTing inte kommer att kunna öppna för besökare i dagsläget.

För de brukare som har tillgång till färdtjänst rekommenderar vi att använda färdtjänst för transporter till och från daglig verksamhet.

Åtgärderna bygger på de riktlinjer och fakta som Folkhälsomyndigheten har presenterat. Sociala omsorgsförvaltningen och medicinskt ansvarig sjuksköterska har under sommaren haft långtgående dialog med Smittskydd Västra Götaland om hur daglig verksamhet ska kunna bedrivas under rådande omständigheter. Borås Stad följer noga utvecklingen och de råd som kommer. Skulle råden förändras så kan det bli fler anpassningar och förändringar när det gäller daglig verksamhet.

Detta gäller för habiliteringsersättning från den 31 augusti

Du som är deltagare i daglig verksamhet/daglig sysselsättning får habiliteringsersättning som vanligt. Detta gäller även om du är frånvarande under förutsättning att du deltog i daglig verksamhet den 23 mars 2020 och om skälen till frånvaro är något av följande:

  • Du är frånvarande på grund av covid-19. Till exempel på grund av oro eller för att du tillhör riskgrupp eller har en anhörig som tillhör riskgrupp. En annan anledning är att du är sjuk i covid-19 eller har influensaliknande symptom.
  • Du kan inte komma till daglig verksamhet i samma omfattning för att din verksamhet eller färdtjänsten har ändrat dina arbetstider för att minska smittspridning.

Observera att det här bara gäller om du har frånvaro som är kopplat till Covid-19, övrig frånvaro rapporteras som vanligt.

Vy över Borås.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-08-28] Borås Stad öppnar successivt upp daglig verksamhet

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol