Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Borås Stad övar totalförsvar

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Borås Stad ska bidra till att stärka Sveriges totalförsvar. I veckan försökte vi föreställa oss att vi utsattes för väpnat angrepp i en övning.

TFÖ 2020 är en totalförsvarsövning som pågår under hela året i hela Sverige. Syftet är att genom olika övningar bidra till att vårt totalförsvar stärks.

Borås Stad deltar i TFÖ 2020 på olika sätt. Den 5 februari övade ett 15-tal tjänstepersoner från Stadsledningskansliet och SÄRF, Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund och två politiker utifrån ett fiktivt scenario som MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, och försvarsmakten tagit fram.

– Det var en bra övning som höjde medvetenheten om vår stads utsatthet. Vi fick en påminnelse om hur viktigt det är att vi planerar och framförallt övar för att vara beredda på händelser som kan drabba oss även i fredstid, säger stadsdiektör Svante Stomberg som var en av dem som deltog.

I samband med övningen passade Borås Stad på att samverka med flera andra aktörer som är viktiga inom totalförsvaret: Hemvärnet, Polisen, Västra Militärregionen, Borås Elnät, näringslivet, Västtrafik och FRG, Frivilliga Resursgruppen. Även Borås Stads kostenhet var involverad och levererade lunch från ett äldreboende.

– Det är viktigt att vi i politiken ökar vår kunskap om vad som krävs och vilken roll vi har i olika krissituationer som kan uppstå. Vi behöver veta till exempel vem det är som ska fatta beslut i extrema situationer, säger kommunalråd Kerstin Hermansson, (C), som också övade.

I det scenario som målades upp befann sig Sverige först under starkt hot från en främmande makt. Under dagen trappades hotet upp till en väpnad konflikt – alltså krig – här i Borås.

– Syftet med den här övningen var att höja vår kunskap. De diskussioner som vi hade har vi stor nytta av i vår fortsatta totalförsvarsplanering, säger Jonas Alm från Borås Stads Centrum för kunskap och säkerhet som ledde dagens övning.

Grön minibuss och personer från hemvärnet iklädda gröna uniformer.

Hemvärnet hämtade upp deltagarna på morgonen och körde dem till dagens övningslokal i sina bussar.

Två uniformerade poliser med hundar

Två hundförare mötte upp vid övningslokalen på Göta.

Gröna plastkuvert på ett bord

Under övningen skulle deltagarna vara helt bortkopplade från omvärlden och fick lämna ifrån sig sina mobiltelefoner.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-02-07] Borås Stad övar totalförsvar

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol