Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Borås Stad säger upp avtal med hemtjänstföretag

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Borås Stad har sagt upp avtalet med hemtjänstföretaget Med omtanke i Sjuhärad AB, som bedriver hemtjänst i Borås.

Borås Stad har påpekat brister i verksamheten i förhållande till det avtal Med omtanke i Sjuhärad AB har haft. Till exempel har företaget inte använt de IT-system de har tillgång till på rätt sätt och de har inte heller skrivit och hanterat avvikelser enligt gällande rutiner. Bristerna har inte åtgärdats i tillräcklig omfattning. Därför har Borås Stad sagt upp avtalet med företaget.

Avtalet löper ut den 31 mars i år. Drygt 90 personer har Med Omtanke i Sjuhärad AB som utförare av hemtjänst. Dessa kommer att informeras via brev i början av nästa vecka om att de behöver välja en ny utförare. Alla kommer också att kontaktas personligen av sin biståndshandläggare för att de ska kunna göra ett nytt val av utförare, antingen ett annat privat hemtjänstföretag eller kommunal hemtjänst.

- Som kommun har vi alltid det yttersta ansvaret för att alla får sina beviljade hemtjänstinsatser utförda. Om någon person inte kan eller vill välja en ny utförare så kommer Vård- och äldreförvaltningens hemtjänst att utföra insatserna istället, säger Petronella Billing, enhetschef på myndighet på Vård- och äldreförvaltningen.

Två personer skriver något i en pärm. 

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-02-13] Borås Stad säger upp avtal med hemtjänstföretag

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol