Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Borås Stads brukare och patienter färdigvaccinerade

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Sedan 5 januari har hälso- och sjukvårdspersonal i Borås Stad arbetat hårt för att vaccinera brukare och patienter mot covid-19 och nu är de äntligen i mål.

– När man ser tillbaka på det senaste året är det nästan overkligt hur mycket vi har gjort. Alla inblandade har gjort ett fantastiskt jobb! säger Susanne Sprigg, verksamhetschef för hälso- och sjukvården på Sociala omsorgsförvaltningen.

Borås Stad ansvarar för att vaccinera personer som bor på boenden inom äldreomsorgen och funktionshinderverksamheten, de som har hemsjukvård samt cirka 200 hushållskontakter. Det är en enorm planering och hårt arbete som ligger bakom att dessa närmare 2800 personer nu är vaccinerade med både dos 1 och dos 2 mot covid-19.

– Varenda spruta har gått till patienter och brukare. Vi har inte behövt kastat en enda dos, säger Ritva Lidskog, verksamhetschef för hälso- och sjukvården (HSV) på Vård- och äldreförvaltningen.

Det är nämligen inte helt enkelt att hantera vaccinet. Till exempel måste det användas inom sex timmar när det väl gjorts iordning för att injiceras. Med andra ord är planering A och O.

– Vi har inte bara haft en plan A och plan B, utan plan C och D också, säger Susanne Sprigg.

En sjuksköterska vaccinerar en kvinna som sitter i rullstol.

Samarbete viktigt för att allt ska gå i lås

Det är mycket som ska klaffa innan en person väl får sin spruta. Det handlar om allt ifrån att beställa rätt antal vaccindoser varje vecka och säkerställa bemanningen till att se till att det finns bilar och att den enskilde har fyllt i sin hälsodeklaration. Dessutom ska alla vaccinationer registreras till både vårdcentral och ett nationellt register.

Före jul 2020 satte Sociala omsorgsförvaltningen och Vård- och äldreförvaltningen en tidplan och trots att det varit upp- och nedgång i vaccinleveranserna har de kunnat hålla den planen.

– Både sjuksköterskor och personal på boendena har gjort ett fantastiskt arbete! Sjuksköterskorna har gjort ett jättejobb med själva vaccinationen, men också handlett personalen på boendena för att minska smitta och smittspridning. Sedan har personalen på boendena hjälpt till att förbereda inför att sjuksköterskorna ska komma och vaccinera. Det kan handla om en så enkel sak som att brukaren inte ska ha flera lager med långärmat på sig, för att det ska gå snabbt och smidigt att vaccinera, säger Ritva Lidskog.

– Inom Sociala omsorgsförvaltningen har boendepersonalen jobbat mycket med att förbereda brukarna och hjälpa dem att förstå vad som ska hända. Det kan vara många som reagerar på att de inte får gå till sin dagliga verksamhet som vanligt den dagen, att det kommer två sjuksköterskor och så vidare, säger Susanne Sprigg.

Dessutom har förvaltningarna fått hjälp av andra personer i Borås Stad, till exempel skolsköterskor. Även några personer som i grunden är sjuksköterskor men numera har andra roller på Vård- och äldreförvaltningen, har gått in och jobbat med vaccineringen.

Täta avstämningar gav gemensam bild av läget

Något som både Susanne och Ritva lyfter fram som en stor framgångsfaktor var att de tidigt började med gemensamma avstämningar tre gånger i veckan. Där deltog förutom de själva även enhetschefer från HSV-organisationen i båda förvaltningarna, samordnare och medicinskt ansvariga sjuksköterskor. Det gjorde att de alla fick en gemensam bild av läget och kunde jobba därefter. De har också samarbetat med primärvården där man hjälpts åt med ansvarsfrågor som ligger lite emellan staden och primärvården.

– Vi är väldigt imponerade över hur bra det gått och väldigt stolta över organisationen och det sättet man har lyckats på. En eloge till alla berörda! säger både Ritva Lidskog och Susanne Sprigg.

Nu fortsätter arbetet i annan form

Trots att det stora vaccinarbetet nu är färdigt, finns det mycket kvar att göra. Enstaka personer är kvar att vaccinera på grund av att de tidigare inte kunnat vaccineras av olika anledningar. Dessutom tillkommer nya brukare och patienter som inte hunnit vaccineras av primärvården. Borås Stad har tillsammans med primärvården tagit fram en rutin för att säkerställa att dessa personer får vaccinet.

– Vi kan inte slappna av än. Det är fortfarande stor smittspridning i samhället och restriktionerna gäller ju fortfarande. Men det finns en ljusning i och med att vi vet att vaccinet ger effekt, säger Ritva Lidskog.

Information, ikon

Mer om vaccinering mot covid-19

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-04-16] Borås Stads brukare och patienter färdigvaccinerade

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol