Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Borås Stads gymnasieelever får en tredjedel närundervisning efter påsklovet

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Efter samråd med Smittskydd Västra Götalandsregionen har Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen beslutat hur eleverna på Borås Stads gymnasieskolor ska bedriva undervisning efter påsklovet.

Under perioden 6 april 2021 till och med 18 april 2021 kommer eleverna, precis som tidigare, att få en tredjedel närundervisning i skolan. Följande elevgrupper eller moment är fortsatt undantagna Folkhälsomyndighetens rekommendationer och därmed också beslutet:

  • praktiska moment som inte kan skjutas upp,
  • examinationer som huvudmannen bedömer inte kan skjutas upp och som inte kan genomföras på distans,
  • elever på introduktionsprogrammen.

Elever och studerande inom gymnasieskolan som genomför lärlingsutbildning eller arbetsplatsförlagt lärande ska fullfölja sin arbetsplatsförlagda del i utbildningen och följa de anvisningar, arbetsplatsrutiner och rekommendationer som gäller för den arbetsplats som de befinner sig på. Den arbetsplatsförlagda utbildningen jämställs med skolaktivitet.

Elever på introduktionsprogram och inom gymnasiesärskolan har fortsatt närundervisning på heltid.

Respektive gymnasieskola ansvarar för att praktiskt organisera undervisningen utifrån beslutet. Riskbedömning sker utifrån de förutsättningar som finns på respektive skola och utifrån grundprincipen att planera närundervisningen för att på bästa sätt undvika trängsel i lokalerna. Vill du veta vad som gäller för just din skola och din utbildning är du välkommen att kontakta din gymnasieskola.

För att möjliggöra att så stor del av undervisningen som möjligt kan ske i skolans lokaler under våren behöver vi alla hjälpas åt att hålla nere smittspridningen i samhället. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och de förhållningsregler som gäller på din skola.

Ovan beslut kan med kort varsel förändras ifall smittspridningen fortsätter öka.

En bok med ett äpple på

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-03-30] Borås Stads gymnasieelever får en tredjedel närundervisning efter påsklovet

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol