Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Borås Stads gymnasieelver når bra resultat visar Öppna jämförelser 2021

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Eleverna i Borås Stads gymnasieskolor når bra resultat jämfört med medelvärdet för samtliga gymnasieskolor i riket. Det framgår av de öppna jämförelser som förbundet Sveriges Kommuner och Regioner publicerar idag.

Öppna jämförelser 2021 visar resultaten för Borås Stads gymnasieskolor under läsåret 2019/2020 i jämförelse med alla gymnasieskolor i landet. Inom ett av fyra områden, gymnasieexamen inom 4 år, ligger Borås Stads gymnasieskolor bland de bästa 25 procenten av landets kommuner. Inom de andra tre områdena ligger Borås Stads gymnasieskolor i paritet med medel i riket.

Andelen elever som når en gymnasieexamen inom 4 år ligger 6 procent över riksgenomsnittet. När det gäller andelen elever som uppnår grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 4 år ligger Borås Stads gymnasieskolor cirka 2 procent över riksgenomsnittet. Andelen elever som är etablerade på arbetsmarknaden eller i studier två år efter avslutad gymnasieutbildning ligger cirka 1,5 procent över riksgenomsnittet. Den genomsnittliga betygspoängen ligger något under medel för riket.

– Det är positivt att se att vi trots förutsättningarna med rådande pandemi fortsatt når goda resultat och står oss väl i jämförelse med riket, även om vi ser en viss nedgång från föregående läsår, säger Anna Stensson, chef för kvalitet och utveckling på Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen.

Utgångspunkten för ökad måluppfyllelse på Borås Stads gymnasieskolor är övertygelsen om att alla elever vill och kan lära. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens utvecklingsarbete följer nämndens utvecklingsplan Bildningsstaden Borås med de tre utvecklingsområdena: det goda lärandet, systematiskt kvalitetsarbete och värdegrund. Skolorna arbetar med sina egna utvecklingsplaner, förbättringsområden och strategier kopplade till måluppfyllelsen på respektive skola.

Person som skriver i ett block

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-03-24] Borås Stads gymnasieelver når bra resultat visar Öppna jämförelser 2021

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol