Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Borås Stads gymnasieskolor fortsatt över rikssnittet

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Eleverna i Borås Stads gymnasieskolor når goda resultat jämfört med medelvärdet för samtliga kommunala gymnasieskolor i riket. Det framgår av Skolverkets statistik (SIRIS) för resultat gällande avgångselever läsåret 2017/18 som publiceras idag.

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen gör riksjämförelser inom fyra områden: andel elever med examen, andel elever med examen inom fyra år (denna statistik har Skolverket ännu inte presenterat), genomsnittlig betygspoäng för elever med examen samt andel elever med grundläggande behörighet till högskola och universitet.

Andelen elever som når en gymnasieexamen ligger 2,2 procent över rikssnittet. Andelen elever på yrkesprogram som når en gymnasieexamen ligger 3,7 procent över rikssnittet och andelen elever på högskoleförberedande program som når en gymnasieexamen ligger 1,9 procent över rikssnittet. Gällande den genomsnittliga betygspoängen har Borås Stads gymnasieskolor förbättrat sig för tredje året i rad, snittet i riket ligger fortsatt något högre.

Andelen elever som uppnår grundläggande behörighet på de högskoleförberedande programmen ligger 1,9 procent över rikssnittet. När det gäller andelen elever på yrkesprogram med grundläggande behörighet ligger Borås Stads gymnasieskolor 5,3 procent över rikssnittet.

- Borås Stads gymnasieskolor har under flera års tid haft en uppåtgående trend. Inom de områden som följs upp och jämförs med riket ligger Borås Stads gymnasieskolor över rikssnittet på samtliga områden utom det som mäter den genomsnittliga betygspoängen. Den genomsnittliga betygspoängen har dock höjts för tredje året i rad till 14,4 och vi närmar oss riket som i år ligger på 14,7. Det är mycket glädjande att vi har goda resultat och inte minst att vi förbättrar oss avseende den genomsnittliga betygspoängen. Det betyder att våra elever står sig väl i konkurrensen med övriga elever i riket, säger Anna Stensson, kvalitets- och utvecklingsledare på Gymnasie- och Vuxenutbildningsförvaltningen.

Människor runt ett mötesbord.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-12-12] Borås Stads gymnasieskolor fortsatt över rikssnittet

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol