Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kraftig ökning av smittspridning i Borås

Borås Stads gymnasieskolor över rikssnittet

Artikeln publicerades:

Eleverna i Borås Stads gymnasieskolor når goda resultat jämfört med medelvärdet för samtliga kommunala gymnasieskolor i riket. Det framgår i Skolverkets statistik (SIRIS) för resultat gällande avgångselever läsåret 2016/17 som publiceras idag.

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen gör riksjämförelser inom fyra områden: andel elever med examen, andel elever med examen inom fyra år (denna statistik har Skolverket ännu inte presenterat), genomsnittlig betygspoäng för elever med examen samt andel elever med grundläggande behörighet till högskola och universitet.

Andelen elever som når en gymnasieexamen ligger 2,9 procent över rikssnittet. Andelen elever på yrkesprogram som når en gymnasieexamen ligger 5,1 procent över rikssnittet och andelen elever på högskoleförberedande program som når en gymnasieexamen ligger 1,7 procent över rikssnittet. Gällande den genomsnittliga betygspoängen ligger riket något högre.

Andelen elever som uppnår grundläggande behörighet på de högskoleförberedande programmen ligger 1,7 procent över rikssnittet. När det gäller andelen elever på yrkesprogram med grundläggande behörighet ligger Borås Stads gymnasieskolor 1,6 procent över rikssnittet.

– Borås Stads gymnasieskolor har under en lång tid haft stabila resultat i paritet med riket. I år har resultaten förbättrats avsevärt, vilket vi ser som ett resultat av det målmedvetna utvecklingsarbete som bedrivs i förvaltningen. Det är särskilt glädjande att andel elever med en gymnasieexamen ligger så högt då detta ger avgångseleverna förutsättningar att antingen studera vidare eller gå ut i yrkeslivet, säger Anna Stensson, kvalitets- och utvecklingsledare på Gymnasie- och Vuxenutbildningsförvaltningen.

Flygbild över Borås

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2017-12-21] Borås Stads gymnasieskolor över rikssnittet

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol