Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Borås Stad skriver på för en stark demokrati

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

I år är det 100 år sedan demokratin fick sitt genombrott i Sverige efter att riksdagen fattade beslut om allmän och lika rösträtt. För att stärka och stå upp för demokratin skriver Borås Stad på Deklaration för en stark demokrati. Undertecknandet markerar även startskottet för kommunens firande av demokratins 100 årsjubileum.

– Det är lätt att glömma bort sådant som många av oss tar för givet i en demokrati. Till exempel att det hålls fria val, att alla är lika inför lagen, att både kvinnor och män får rösta och att alla har rätt att uttrycka sin åsikt. Genom att underteckna Deklaration för en stark demokrati visar vi att vi står upp för alla människors lika värde och vikten av att värna vår demokrati, säger Per-Olof Höög, Kommunfullmäktiges ordförande.

Fördjupa och stärka demokratiarbetet

Deklarationen är framtagen av regeringens kommitté Demokratin 100 år som samlar och engagerar aktörer som vill bidra till att stärka och utveckla demokratin i Sverige. Genom att skriva på deklarationen åtar sig Borås Stad att på olika sätt fördjupa och stärka sitt demokratiarbete under jubileumsåret 2021.

– Lokal förankring är en förutsättning för en fungerande demokrati. Det demokratiska deltagandet, och möjligheten att kunna påverka lokalsamhället, börjar i kommunerna. Kommunerna har ett särskilt viktigt uppdrag när det gäller att skapa möjligheter till lokalt engagemang. Vi är glada över att Borås Stad väljer att underteckna Deklaration för en stark demokrati och åtar sig att stärka kunskaperna om demokratin i lokalsamhället, säger Peter Örn, ordförande i kommittén Demokratin 100 år.

Per-Olof Höög, Kommunfullmäktiges ordförande, håller upp den undertecknade Deklaration för en stark demokrati. 

Per-Olof Höög, Kommunfullmäktiges ordförande, håller upp den undertecknade Deklaration för en stark demokrati.

Demokratin uppmärksammas hela året

Demokratins 100 årsjubileum sammanfaller med att Borås firar 400 år. Borås Stad passar därför på att fira och uppmärksamma demokratin på olika sätt under hela Borås födelseår 2021.

– Vi kommer att genomföra en rad aktiviteter både för invånare i kommunen och för medarbetare i organisationen. Syftet är bland annat att uppmärksamma jubileet och att sprida kunskap om hur det demokratiska systemet fungerar. Det är också dessa aktiviteter som ingår som åtaganden i deklarationen vi skriver under, berättar Per-Olof Höög.

Några av aktiviteterna:

  • Vi inviger den turnerande nationella utställningen Fira demokratin den 10 juni. Samtidigt invigs också den egenproducerade utställningen om demokratins genombrott ur ett lokalt Borås-perspektiv. Båda utställningarna ställs ut i Kulturhusets foajé, från 10 juni till 29 augusti 2021.
  • Under året tar vi fram en digital portal för mänskliga rättigheter för att stärka kompetensen hos medarbetare i dessa frågor.
  • Den ideella föreningen Youth 2030 anordnar ett så kallat Hackaton i Borås. De bjuder in unga med temat Stärka demokratin för unga.
  • Vi anordnar en föreläsning på demokratitema för elever i årkurs 2 i Borås Stads gymnasieskolor, studenter på Vuxenutbildningen och för allmänheten.
  • Den 10 november till den 10 december anordnar Borås Stad en månad med fokus på mänskliga rättigheter, både för invånare och för medarbetare i Borås Stad. Målet är att öka kännedom om rättigheter och skyldigheter.

Under rådande situation med covid-19-pandemin kan vissa av åtagandena komma att förändras eller anpassas beroende på de restriktioner som gäller under året.

Information, ikon

Mer om kommittén Demokratin 100 år och deklarationen

Under parollen Vår demokrati - värd att värna varje dag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. arbetar kommittén Demokratin 100 år för att få olika samhällsaktörer att utveckla och stärka demokratin. Syftet är att demokratin i Sverige, som under 2021 firar 100 år, också ska stå stark i framtiden.

Så här lyder deklarationen som Borås Stad skrivit på:

Deklaration för en stark demokrati

Vi värnar alla människors lika värde, de grundläggande fri- och rättigheterna och rättsstatens principer och tar avstånd från diskriminering, extremism, främlingsfientlighet, korruption och rasism. Vi vill bidra till att demokratin står sig stark även i framtiden genom att:

  • Verka för att fler får en god kunskap och medvetenhet om det demokratiska systemet
  • Arbeta för att fler deltar och aktivt står upp för demokratin
  • Bidra till ett samtalsklimat som kännetecknas av öppenhet och respekt

Vi behöver agera nu för att säkra en stark demokrati även i framtiden. Demokratin får aldrig tas för given.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-02-09] Borås Stad skriver på för en stark demokrati

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol