Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Borås Stad snabbklättrar i klimatanpassningsrankning

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Igår presenterade IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring sin klimatanpassningsrankning av landets kommuner i en rapport. I år hamnar Borås Stad på plats 27 och har blivit utsedd till ”Årets snabbklättrare”.

IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring har för femte gången genomfört en enkätundersökning för att kartlägga Sveriges kommuners arbete med klimatanpassning. Enkäten skickades ut till samtliga Sveriges kommuner och besvarades av 180 kommuner. Syftet med kommunrankningen är att få fler kommuner att arbeta systematiskt med klimatanpassning. I rapporten finns också en uppföljning av resultaten från tidigare år.

I år hamnar Borås Stad på plats 27 och man har också blivit utsedd till ”Årets snabbklättrare” eftersom kommunen klättrat 125 platser jämfört med den senaste mätningen som gjordes 2019, då Borås Stad var på plats 152. Som ”Årets snabbklättrare” har klimatanpassningssamordnare David von Sydow även fått uttala sig i rapporten.

Poäng: 27,5 (2019: 7,5) av totalt 33 poäng.

– Vi har i Borås Stad börjat arbeta tätt med politiken i klimatfrågor, vilket ger en tydlig styrning men även en tyngd åt frågorna. Det har verkligen varit en framgångsfaktor som ger bra resultat i arbetet. Det politiska stödet har gjort att klimatfrågorna nu får resurser - både för personal, men också för att utföra de kartläggningar som ofta behövs, säger David von Sydow, Klimatanpassningssamordnare i Borås Stad.

I Borås Stad har man utsett ett klimatråd med utsedda politiska representanter från alla partier. Klimatrådet är en beredning under kommunstyrelsen.

– Vår satsning i nämnden på klimat och klimatanpassning som startade 2020 har verkligen satt fart på arbetet och är en viktig del i samhällsbyggnadsprocessen. När det fanns något konkret att fästa frågorna i, så blir det betydligt lättare att gemensamt börja tala om behovet av klimatanpassning och en klimatstrategi, säger Karl-Eric Nilsson, ordförande i Miljö- och Konsumentnämnden och som även deltar i Klimatrådet.

– Borås Stads nya energi- och klimatstrategi med nio utpekade omställningsområden varav fyra gällande klimatanpassning har också bidragit till att vi klättrar rejält i rankningen, avslutar Karl-Eric Nilsson.

Vy över Borås.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-06-10] Borås Stad snabbklättrar i klimatanpassningsrankning

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol