Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Bra och mindre bra i äldreomsorgen

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Nu finns resultaten från brukarundersökningen inom äldreomsorgen för varje enskilt vård- och omsorgsboende respektive hemtjänstgrupp. Undersökningen visar att äldreomsorgen i Borås är bra på många punkter men att det också finns områden att förbättra.

Ett mycket glädjande resultat från årets undersökning gäller måltidssituationen på Borås Stads vård- och omsorgsboenden. Där har man mycket medvetet jobbat med att göra måltiderna till trevliga stunder på dagen. Andelen nöjda har ökat med 6 procentenheter sedan förra året. Två vård- och omsorgsboenden, Björkhaga i Seglora och Furuvägen i Sandhult, har 100 procents nöjdhet med måltidssituationen.

I motsatt riktning går bedömningen av hur nöjda de boende är med aktiviteterna på sina boenden. Där har nöjdheten minskat med 5 procentenheter sedan förra året.

Inom hemtjänsten är det många i Borås Stad som själv har fått välja den utförare man vill ha. Från förra året är det en marginell ökning men jämfört med riket i helhet ligger valfriheten betydligt högre i Borås.

Drygt 80 procent av de svarande känner sig trygga med att bo hemma med stöd från hemtjänsten. Det är en lägre siffra än vad som gäller för riket i helhet.

Bild på händer som skriver på ett papper.

Nu finns resultaten från brukarundersökningen inom äldreomsorgen för varje enskilt vård- och omsorgsboende samt hemtjänstgrupp.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-10-25] Bra och mindre bra i äldreomsorgen

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol