Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kraftig ökning av smittspridning i Borås

Bra och mindre bra i äldreomsorgen

Artikeln publicerades:

Nu finns resultaten från brukarundersökningen inom äldreomsorgen för varje enskilt vård- och omsorgsboende respektive hemtjänstgrupp. Undersökningen visar att äldreomsorgen i Borås är bra på många punkter men att det också finns områden att förbättra.

Ett mycket glädjande resultat från årets undersökning gäller måltidssituationen på Borås Stads vård- och omsorgsboenden. Där har man mycket medvetet jobbat med att göra måltiderna till trevliga stunder på dagen. Andelen nöjda har ökat med 6 procentenheter sedan förra året. Två vård- och omsorgsboenden, Björkhaga i Seglora och Furuvägen i Sandhult, har 100 procents nöjdhet med måltidssituationen.

I motsatt riktning går bedömningen av hur nöjda de boende är med aktiviteterna på sina boenden. Där har nöjdheten minskat med 5 procentenheter sedan förra året.

Inom hemtjänsten är det många i Borås Stad som själv har fått välja den utförare man vill ha. Från förra året är det en marginell ökning men jämfört med riket i helhet ligger valfriheten betydligt högre i Borås.

Drygt 80 procent av de svarande känner sig trygga med att bo hemma med stöd från hemtjänsten. Det är en lägre siffra än vad som gäller för riket i helhet.

Bild på händer som skriver på ett papper.

Nu finns resultaten från brukarundersökningen inom äldreomsorgen för varje enskilt vård- och omsorgsboende samt hemtjänstgrupp.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-10-25] Bra och mindre bra i äldreomsorgen

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol