Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Bra resultat för vård- och omsorgsboende i Öppna jämförelser

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Socialstyrelsens och Sveriges Kommuner och Regioners gemensamma rapport Öppna jämförelser av vården och omsorgen om äldre 2020 visar att Borås Stad har bra resultat på många områden men det finns också flera områden som kan förbättras.

Inom vård- och omsorgsboende rankas Borås Stad bland de 25 % bästa kommunerna på tre indikatorer, bland de 25 % sämsta på en indikator och bland de 50 % av kommunerna som ligger mitt emellan på 11 indikatorer.

På indikatorn ”andel personer 75 år och äldre som använder olämpliga läkemedel* i särskilt boende” syns en tydlig förbättring för Borås Stad. Andelen har minskat från 11,3 % år 2019 till 8,2 % år 2020. Bakom detta ligger bland annat ett arbete på de enheter, som är inriktade på personer med demenssjukdom, att använda andra metoder än läkemedel, till exempel bemötande och aktiviteter, för att de enskilda ska må bra. Olämpliga läkemedel kan på det viset fasas ut.

Sedan flera år har Borås Stad ett mycket bra betyg för mat och måltider och trivseln i de gemensamma lokalerna på vård- och omsorgsboende samt bra betyg för trivseln i den egna lägenheten.

- Att våra vård- och omsorgsboenden överlag får bra betyg är tillfredsställande. Det visar att de satsningar vi gör och allt det arbete våra medarbetare genomför dag och natt, året runt, är uppskattat och av bra kvalitet, säger Hans Gustavsson (KD), förste vice ordförande i Vård- och äldrenämnden.

Låg ranking inom hemtjänsten

Inom hemtjänsten rankas Borås Stad bland de 25 % sämsta på sex indikatorer. Inte på någon indikator når Borås Stad upp till de 25 % bästa i landet. På två indikatorer rankas Borås Stad bland de 50 % av kommunerna som ligger mitt emellan.

Att Borås Stad inte ligger bland de bästa kommunerna i Sverige behöver inte visa på ett dåligt resultat, då de flesta kommunerna överlag har ett bra resultat. Ett exempel på det är frågan om bemötande inom hemtjänsten. 96% av de som har hemtjänst i Borås upplever ett bra bemötande från personalen, vilket Vård- och äldreförvaltningen ser som ett bra resultat, men som självklart kan bli bättre. Trots det blir rankingen så låg som 210:e plats bland Sveriges kommuner.

Kontinuiteten inom hemtjänsten, alltså genomsnitt antalet hemtjänstpersonal som den äldre med två eller fler besök per dag möter under en 14-dagarsperiod, har förbättrats i Borås det senaste året. Antalet har minskat från 17 till 16 personer.

- Det är viktigt att de som har hemtjänst möter så få personal som möjligt, därför är det glädjande att Borås har ett bättre resultat än året innan, säger Johan Wikander (L), ordförande i Vård- och äldrenämnden.

Samarbete mellan olika vårdgivare viktigt

Flera indikatorer i öppna jämförelser avser frågor där flera vårdgivare är inblandade. Resultatet visar till exempel att se att de som bor på vård- och omsorgsboende tycker att det är lätt att få kontakt med läkare. Där ligger Borås på plats 24 av landets kommuner. Andra mått som mäter fallolyckor, frakturer bland äldre och vissa typer av medicinering ger ett sämre betyg för Borås som helhet. Här är det viktigt att kommunen samarbetar med sjukvården.

- Vi inom Vård- och äldreförvaltningen måste ha ett tätt samarbete med både vårdcentraler och sjukhus för att på alla vis minska både mänskligt lidande och behov av vård och omsorg, som uppstår när någon skadar sig eller när någon får alldeles för många och i vissa fall olämpliga läkemedel, säger Maria Jonsson, förvaltningschef på Vård- och äldreförvaltningen.

* Med stigande ålder sker flera förändringar i kroppen som påverkar hur läkemedel omsätts och verkar i kroppen. Vissa läkemedel medför därmed en betydande risk för biverkningar hos äldre och bör därför undvikas i denna åldersgrupp.

Information, ikon

Mer om

Hela rapporten finns att ta del av på Socialstyrelsens webbplats

Äldre hand

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-02-18] Bra resultat för vård- och omsorgsboende i Öppna jämförelser

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol