Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Brukare inom funktionshinderområdet har fått första dosen av vaccinet

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Nu har alla brukare inom funktionshinderområdet som har hemsjukvård, fått första dosen vaccin mot covid-19. Fredrik Lönner är en av sjuksköterskorna som arbetar med att vaccinera brukare i Borås Stad.

– Det känns väldigt positivt att arbeta med det här.

Vaccinationen av brukare i Borås Stad har pågått sedan januari och inom funktionshinderområdet har nu cirka 400 brukare fått första dosen vaccin. Det är alla brukare inom funktionshinderområdet som har hemsjukvård, förutom de som tackat nej och ett fåtal som av medicinska skäl inte kunnat vaccineras än.

Vaccinering av dos 2 pågår för fullt.

– Överlag så har alla från sjuksköterskor, enhetschefer till patienter varit väldigt positiva över vaccinationerna. Ute på enheterna så mottas vi sjuksköterskor nästan som hjältar, så det känns jättebra, säger sjuksköterskan Fredrik Lönner.

Trots att det varit en del ändringar i leveranserna av vaccinet så har arbetet med vaccinationerna flutit på bra. Även förberedelserna inför vaccinationerna har fungerat väldigt väl, tycker Fredrik Lönner. Till exempel så har brukare fått information om vaccinationen i god tid så att de kan förbereda sig inför vaccinationen.

– Jag vill skicka med en stor eloge till alla som arbetar med vaccinationerna, alla har gjort ett jättebra jobb, säger Fredrik Lönner.

Brukare som har hemsjukvård vaccineras av Borås Stad

Det är endast brukare som har hemsjukvård som vaccineras av Borås Stad. Brukare som har hemtjänst, personlig assistans eller boendestöd men inte hemsjukvård vaccineras på vårdcentral. Dessa brukare får ett brev av personalen med information om hur vaccinationen kommer att gå till på vårdcentralen.

Vaccinationer på vård- och omsorgsboende är klara

Inom Vård- och äldreförvaltningen är vaccinationen av alla som bor på vård- och omsorgsboende, cirka 850 personer, klar. För de brukare inom äldreomsorgen som bor i ordinärt boende och har hemsjukvård pågår fortfarande vaccinationerna. Där är det ungefär 2300 personer som ska vaccineras. Dos 1 har kunnat ges till alla, förutom cirka 40 personer, som av olika anledningar inte har kunna få dos 1 än. Många har också fått dos 2.

Information, ikon

Mer om vaccinering av brukare i Borås stad

Elisabeth Broberg och Fredrik Lönner

Elisabeth Broberg och Fredrik Lönner

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-03-12] Brukare inom funktionshinderområdet har fått första dosen av vaccinet

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol