Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Byggboom i förskolan

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Det råder byggboom bland Borås Stads förskolor. Inom de närmaste åren kommer en handfull förskolor med olika inriktningar att stå klara för kommunens yngsta invånare.

Igår togs första spadtaget till Tallbackens förskola i Fristad, som kommer att stå klar våren 2018. Redan i år öppnar tre nya förskolor på Trandared, Norrmalm och Brämhult. Även 2019 finns flera förskolor planerade.
– Borås växer och vi har ett stort behov av förskoleplatser både på kort och längre sikt. Förskolan ska till exempel arbeta med att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap, kemiska processer och fysikaliska fenomen och det är något som vi kan skapa förbättrade förutsättningar för genom hur den fysiska miljön är utformad, säger verksamhetschef Marie Gerdin.

”Rejäl ökning i Trandared”

Kransmossens förskola öppnar 1 september och kommer att innehålla sex hemvister. Huset har byggts med Sunda hus-krav och verksamheten kommer att ha profilering Hälsa och livsstil, vilket passar bra inte minst med närheten till natursköna Kransmossen.
- Det blir en rejäl ökning av förskoleplatser i Trandaredsområdet. Det är ett spännande bygge där vi lägger extra fokus på att utforma vår lärmiljö med tydliga inriktningar utifrån våra styrdokument, säger förskolechef Sandra Sinclair Alenfors.

I samband med öppningen stänger Tåmarksgården, som har fungerat som en tillfällig lösning med en förskoleavdelning.

Litteraturprofil och eget tillagningskök

På Norrmalm ersätts två tillfälliga paviljonger med sex hemvister i Sagans förskola, som får helt nya lokaler med eget tillagningskök. De öppnar i augusti och har då två gårdar.

Förskolan kommer att ha litteraturprofil och ett nära samarbete med Borås Stadsbibliotek.
- Forskning visar att de barn som blir lästa för när de är små får ett större ordförråd och den utvecklingen håller i sig långt upp i åren, säger förskolechef Marie Svensson.

På Sagans förskola är sagan grunden för lärande även inom de andra läroplansmålen som naturvetenskap, teknik och lärande för en hållbar framtid. Barnen ges möjlighet att uppleva sagans innehåll genom att använda flera olika uttrycksformer; bild, musik, drama, dans och musik.
- Det är ett lustfyllt sätt att lära, säger Marie Svensson.

”Dröm att öppna upp ny förskola”

På Brämhult öppnar Kärrabackens förskola i november i år. De har samarbetat med Kransmossens förskola kring utformningen av profilen hälsa och livsstil samt tanken bakom de olika lämiljöerna.
- Hälsa handlar inte bara om att vara ute och röra sig, utan också att få balans mellan aktivitet och avkoppling. För oss handlar hälsa också om värdegrund, hur vi är mot varandra, säger förskolechef Emma Gregorsson.

Det har funnits behov av fler förskoleplatser på Brämhult en längre tid då många barnfamiljer flyttar in. Paviljonger och en tillfällig avdelning i Brämhults fritidsgård avvecklas i och med öppnandet av den nya förskolan, som ska ha sex hemvister och eget tillagningskök.
- För min del som jobbat som pedagog sedan 1997 har det alltid varit en dröm att vara med och öppna upp en ny förskola. Det är en tanke som vuxit sig starkare med åren, det här känns jätteroligt, säger Emma Gregorsson.

Förskolechef Sara
Thörnqvist, kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) och kommunalråd Annette
Carlsson (M) hjälptes åt med första spadtaget för Tallbackens förskola, som ska
vara klar våren 2018.    

Förskolechef Sara Thörnqvist, kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) och kommunalråd Annette Carlson (M) hjälptes åt med första spadtaget för Tallbackens förskola, som ska vara klar våren 2018.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2017-03-29] Byggboom i förskolan

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol