Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Dags att ansöka om skolskjuts för läsår 2019/2020

Artikeln publicerades:

Nu har ansökan för skolskjuts inför nästa läsår öppnat. Skolskjuts är resor för en elev mellan hemmet och skolan som kommunen anordnar för att eleven ska kunna uppfylla skolplikten.

Skolskjutsen organiseras i form av linjetrafik med utdelade busskort, beställda bussar och taxi beroende på elevens adress och personliga behov. Rätten till skolskjuts baseras på avstånd mellan skolan och hemmet, vilka trafikförhållanden som råder i det område som elevens rör sig i på sin väg till skolan, om eleven har en funktionsnedsättning eller om det finns en annan särskild omständighet.

För att försäkra att din ansökan behandlas i tid innan skolan startar behöver vi ha in den innan den 15 april.

En illustrerad buss med skolbarn i. 

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-02-28] Dags att ansöka om skolskjuts för läsår 2019/2020

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol