Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

De politiska målen klara för Socialt hållbart Borås

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Målen för arbetet med Socialt hållbart Borås har nu antagits av kommunstyrelsen. Målen pekar ut riktningen och kommer att vägleda både politiker och tjänstepersoner i arbetet med att göra Borås mer socialt hållbart och till en bättre plats för alla.

Socialt hållbart Borås är kommunens långsiktiga arbete för att minska skillnader i livsvillkor för invånarna. Arbetet är indelat i tre övergripande områden; barn och unga, bostäder och närmiljö samt arbete och studier. Områdena är valda utifrån kunskapen om att det lönar sig att satsa tidigt, att det påverkar hela livet hur och var vi växer upp, och vetskapen om att ett jobb är så mycket mer än bara en lön. Målformuleringarna visar ett Borås som är socialt hållbart inom varje område och beskriver den samhällsförändring politikerna vill åstadkomma på lång sikt.

– Vi har nu ett tydligt politiskt mål att minska skillnaderna i livsvillkor för våra invånare och vi tar ett samlat grepp kring samordning, styrning och ledning av arbetet. På det här sättet tar vi oss nu an de utmaningar vi har med utanförskap och segregation, säger Ylva Lengberg, kommunalråd (S).

Likvärdiga villkor ger större framtidstro

I Välfärdsbokslutet för Borås som senast togs fram i våras framgår att folkhälsan i Borås generellt utvecklas positivt. Men det visar också att skillnaderna ökar, inte bara mellan olika grupper i samhället utan också mellan olika områden. Om skillnaderna blir för stora kan det leda till mer social oro, sämre sammanhållning och mer otrygghet. Omvänt fungerar jämlika samhällen bättre än ojämlika; människor blir mer friska, mer delaktiga i samhället och känner större tilltro till varandra.

– Därför är det här arbetet inte bara en viktig fråga för individen utan för hela samhället, säger Ylva Lengberg.

– Utbildning är det främsta verktyget för att tidigt i åldrarna utjämna skillnader i livsvillkor. Varje elev ska med hjälp av skolan få möjligheten att utvecklas till den bästa versionen av sig själv oavsett bakgrund, säger Anna Svalander, kommunalråd (L).

Ett särskilt fokus på Norrby

Förutom de tre områden som politikerna pekar ut som särskilt viktiga att arbeta med kommer ett särskilt fokus finnas på Norrby där insatser inom alla tre områdena sker samtidigt.

– Vi vill att alla i Borås ska få det bättre. Men vi behöver jobba särskilt i Norrby där vi ser att behovet är större, säger Ylva Lengberg.

– Studier visar att otrygghet, trångboddhet och segregation påverkar alla i ett samhälle negativt, men särskilt barnen. Dem vill vi värna. Vi välkomnar nu det arbete som nu tar form inom ramen för Socialt hållbart Borås, säger Annette Carlson, oppositionsråd (M).

Ingen kan förändra på egen hand

Frågorna om social hållbarhet är ofta komplexa och spänner över flera verksamhetsområden, både över förvaltningsgränser men även näringsliv, föreningsliv och civilsamhälle berörs. Därför kommer det bli viktigt med samordning och samverkan.

– Eftersom utmaningarna tenderar att bli större måste vi ändra våra metoder och vårt förhållningssätt för att åstadkomma en varaktig förändring. Därför organiserar vi arbetet över förvaltningsgränserna och vi vill arbeta tillsammans med både näringsliv och civilsamhälle, säger Kerstin Hermansson, kommunalråd (C).

Två pojkar

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-11-23] De politiska målen klara för Socialt hållbart Borås

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol