Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Effektivare arbetssätt ska ge mer tid hos de äldre i omsorgen

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Borås Stad lägger mer resurser på äldreomsorgen än jämförbara kommuner. Trots det minskar tiden som omvårdnadspersonalen är hos de äldre. Det är nu en prioriterad fråga att öka den tiden.
– Vi tror att det finns förutsättningar för att förbättra planeringen kring vår kompetenta personal så att de får mer tid för de äldre, säger kommunalrådet Malin Carlsson (S).

I dag släpps rapporten ”Översyn av äldreomsorgens kostnader”, som trots alla goda insatser i Borås Stads äldreomsorg visar att det finns flera områden som kan förbättras och göras mer kostnadseffektiva. I rapporten slås redan i inledningen fast att det inte handlar om att få omsorgspersonalen att ”springa fortare”. Det handlar istället om att personalen ska få möjlighet att vara mer hos brukarna, färre besök, men längre.

– Det är bra att rapporten nu är framme. Den visar på en rad olika områden som Vård- och äldreförvaltningen behöver jobba vidare med. Vi tror att det finns förutsättningar för att förbättra planeringen kring vår kompetenta personal så att de får mer tid för de äldre, säger kommunalrådet Malin Carlsson (S).

Genom att till exempel samordna beställningar av sjukvårdsinsatser för en och samma brukare underlättas planering för utförarna, så att den kan skapa effektiv verksamhet och kvalitetssäkra att den enskilde får de insatser han eller hon har beviljats.

– Mycket av det som kommer fram i rapporten är känt för Vård- och äldreförvaltningen. Redan i höstas började arbetet med att se över hur vi utför våra insatser. Det handlar om att använda våra resurser på bästa sätt så att de äldre får den hjälp de har rätt till, säger Ida Legnemark (V), ordförande i Vård- och äldrenämnden.

Vård- och äldreförvaltningen kommer bland annat att jobba med att öka den tid som omvårdnadspersonal respektive hälso- och sjukvårdspersonal är ute hos sina brukare/patienter. Målet är att omvårdnadspersonalen ska vara hos brukarna 65 procent av arbetstiden. För hälso- och sjukvårdspersonalen ska den ej patientnära tiden minska från i runda tal 88 till 80 procent.

Den korta tid som hälso- och sjukvårdspersonalen är ute hos sina patienter innebär inte att man övrig tid sitter sysslolös. Arbetstiden läggs till exempel på dokumentation, administration kring läkemedel och hjälpmedel, kontakter med vårdcentraler, sjukhus och anhöriga och delegering och handledning av omvårdnadspersonal.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2017-01-20] Effektivare arbetssätt ska ge mer tid hos de äldre i omsorgen

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol