Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Effektivare transporter till och från Borås med självkörande lastbilar

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

En omlastningsplats i Borås och autonoma HCT-lastbilar skulle kunna bidra till effektivare containertransporter mellan Göteborgs hamn och Viareds logistikpark. Nu startar ett stort forskningsprojekt som ska skapa förutsättningarna för detta.

– Det här är ett viktigt projekt för Borås. Det visar att vi ligger i framkant när det gäller tekniska lösningar för hållbara transporter, säger Ulf Olsson (S), Kommunstyrelsens ordförande.

Varje dag färdas många lastbilar med containrar mellan Göteborgs hamn och företagen i Viareds logistikpark i Borås. Att effektivisera dessa transporter och användningen av autonoma HCT-fordon (längre än 34 meter) skulle betyda mycket för företagens lönsamhet och för samhället i stort, tack vare minskad miljöpåverkan och ökad säkerhet.

Det här är bakgrunden till ett nytt stort svenskt forskningsprojekt som heter AutoFreight där ett tiotal partners tillsammans ska försöka hitta lösningarna som gör containertransporter mer effektiva.

Volvokoncernen är projektägare och kommer att forska kring automatiserade lastbilar. Målet är att skapa förutsättningar för självkörande lastbilar längs en delsträcka av vägen mellan Göteborgs hamn och handelsområdet utanför Borås. Föraren kommer köra som vanligt från hamnen till riksväg 40 men tillåta att lastbilen kör själv på motorväg, även om föraren sitter kvar vid ratten.

Fyra företag i Viared deltar i projektet: Ellos Group AB, Kerry Logistics AB, Speed Group AB och Volvo Bussar. Företagens uppgift är att undersöka hur de skulle kunna samarbete mer för att förbättra flödet av containrar och maximera transporternas kapacitet för att på så sätt minska antalet transporter.

– Vi är glada över att vara en del av projektet med förarlösa och effektivare transporter. Det positionerar Borås som en attraktiv etableringsregion och gynnar företagsklimatet, säger Sophia Jonsson, näringsutvecklare i Borås Stad.

Projektet ska pågå till början av 2020 och har en budget på drygt 50 miljoner kronor. Innovationsmyndighet Vinnova står för 21 miljoner kronor och parterna i projektet står för resten.

Självkärande lastbil för effektivare transporter

d

Mer om projektet

  • Chalmers Tekniska Högskola leder testerna med den självkörande lastbilen på testbanan och är med och utvecklar de algoritmer som krävs.
  • GDL är ett av de transportföretag som idag kör containrar på sträckan. Volvo kommer att tillhandahålla en lastbil utrustad med ett stort antal sensorer. Data från sensorerna visar hur förarna kör lastbilen på sträckan och den informationen används därefter för att utveckla algoritmer för självkörande lastbilar.
  • Metoden att samla in data från lastbilen utvecklas av teknikkonsultföretaget Combitech. Deras andra uppgift i projektet är att vidareutveckla ett transportledningssystem som kan se till att lastbilarna alltid kör den optimala vägen mellan hamnen och Borås beroende bland annat på trafiksituationen.
  • Trafikverket är också med i projektet för att undersöka vad som krävs av infrastrukturen för att det skall fungera med självkörande fordon på riksväg 40 i framtiden. Det kan t ex handla om digitala punkter i vägbanan som hjälper fordonen att positionera sig.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2017-04-27] Effektivare transporter till och från Borås med självkörande lastbilar

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol