Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Efter branden: "Alla vill hjälpa till"

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Förra veckans stora brand på Evedalsgatan i Knalleland har gjort att flera föreningar och andra verksamheter står utan lokaler. Från Borås Stads sida läggs nu mycket arbete ner på att försöka hitta temporära ersättningslokaler.

- Det som är slående är att alla vill hjälpa till, säger Mikael Hedberg, enhetschef på Anläggnings- och föreningsutvecklingsenheten på Fritids- och folkhälsoförvaltningen. Vi får samtal från både privata fastighetsägare och andra föreningar med förslag på olika slags alternativa lokaler. Det känns bra.

Lokalförsörjningsförvaltningen har gjort en inventering och lämnat förslag på kommunala lokaler som föreningarna skulle kunna använda den närmaste tiden.

- Vi har hopp om att lösa detta, säger Mikael Hedberg. Åtminstone kortsiktigt, långsiktigt kan det bli svårare. Föreningarna vill ha centrala lokaler som man inte behöver ha bil för att ta sig till, med kök, samlingsrum och grupprum - det är inte helt lätt att hitta.

Som det ser ut nu tyder det mesta på att tre eller fyra av de drabbade föreningarna kommer starta upp sin verksamhet igen i Träffpunkt Simonslands lokaler. Där finns plats för gruppverksamhet som dans, sång, hemspråksundervisning och styrelsemöten.

- Det är framförallt på helgerna som föreningarna har sina möten och då finns det plats över där, säger Mikael Hedberg.

Förutom de sex föreningarna har även ett 20-tal privata verksamheter drabbats svårt av branden. De näringsidkare som behöver råd och svar på frågor från kommunen kan vända sig till Daniel Göök på Näringslivets servicecenter.

Byggnad efter den stora branden i Knalleland.

Efter förra veckans brand försöker Borås Stad nu hjälpa till att hitta ersättningslokaler åt de drabbade föreningarna.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-03-06] Efter branden: "Alla vill hjälpa till"

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol