Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Eleverna på Borås Stads gymnasieskolor erbjuds fler lektioner i skolan

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Efter samråd med Smittskydd Västra Götalandsregionen har Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen beslutat att under perioden 2021-03-15 till och med 2021-04-01 kommer en tredjedel av eleverna på Borås Stads gymnasieskolor få möjlighet att vara på plats i skolan. Det är en ökning från tidigare tidsperioder där eleverna fick vara i skolan maximalt 20 % av sin skoltid.

Följande elevgrupper eller moment är fortsatt undantagna Folkhälsomyndighetens rekommendationer och därmed också beslutet:

  • praktiska moment som inte kan skjutas upp,
  • examinationer som huvudmannen bedömer inte kan skjutas upp och som inte kan genomföras på distans,
  • elever på introduktionsprogrammen.

Elever och studerande inom gymnasieskolan som genomför lärlingsutbildning eller arbetsplatsförlagt lärande ska fullfölja sin arbetsplatsförlagda del i utbildningen och följa de anvisningar, arbetsplatsrutiner och rekommendationer som gäller för den arbetsplats som de befinner sig på. Den arbetsplatsförlagda utbildningen jämställs med skolaktivitet.

Elever på introduktionsprogram och inom gymnasiesärskolan har fortsatt närundervisning på heltid.

Respektive gymnasieskola ansvarar för att praktiskt organisera undervisningen utifrån beslutet. Riskbedömning sker utifrån de förutsättningar som finns på respektive skola och utifrån grundprincipen att planera närundervisningen för att på bästa sätt undvika trängsel i lokalerna. Vill du veta vad som gäller för just din skola och din utbildning är du välkommen att kontakta din gymnasieskola.

Ovan beslut kan med kort varsel förändras ifall smittspridningen fortsätter öka.

Information, ikon

Mer information

Du hittar kontaktuppgifter genom att klicka dig vidare till din gymnasieskola:

En bok med ett äpple på. 

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-03-10] Eleverna på Borås Stads gymnasieskolor erbjuds fler lektioner i skolan

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol