Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Elevföreningarna på Sven Eriksonsgymnasiet och Bäckängsgymnasiet kartläggs

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

En kartläggning av elevföreningarna på Sven Eriksonsgymnasiet och Bäckängsgymnasiet ska genomföras under hösten. Det har beslutats av Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens chef Christer Samuelsson.
– Jag ser mycket positivt på att våra skolor har elevföreningar, men vi behöver säkerställa att föreningarnas aktiviteter ligger i linje med skolans värdegrund, säger Christer Samuelsson.

Vid Skolinspektionens tillsyn på Sven Eriksonsgymnasiet 2013 uppmärksammades att det fanns inslag i elevkårens verksamhet som inte överensstämmer med skolans värdegrund. Sedan dess har många olika åtgärder vidtagits, till exempel har likabehandlingsplanen uppdaterats och diskuterats i klassråd och programråd, förstelärarna har haft i sitt uppdrag att driva utvecklingen i värdegrundsarbetet och en jämställdhetsutbildning har genomförts med personalen.

– Vi arbetar med värdegrundsfrågor kontinuerligt, men det är positivt att den här kartläggningen genomförs så att vi ser om det finns ytterligare åtgärder att ta. Det är en självklarhet att alla elever ska känna sig delaktiga och trygga i föreningslivet, säger Catrine Berglund, gymnasiechef på Sven Eriksonsgymnasiet.

Kartläggningen utförs av Centrum för kunskap och säkerhet (CKS) och genomförs på både Sven Eriksonsgymnasiet och Bäckängsgymnasiet, de två gymnasieskolor som har en lång tradition av elevföreningar.

– Vi kommer att följa upp Skolinspektionens rapport från 2013 genom att genomföra intervjuer med relevanta personer bland personal och elever på båda skolorna, säger Peder Englund, avdelningschef på CKS.

Syftet med kartläggningen är att stärka skolornas värdegrund, stödja och uppmuntra föreningsaktiviteter som är i linje med värdegrunden och motverka aktiviteter som strider mot densamma. Arbetet ska resultera i riktlinjer som bygger på demokratiska principer och mänskliga rättigheter. Riktlinjer som alla elevföreningar ska följa.

– Elevföreningarna utgör en viktig del av våra skolors identitet och många av aktiviteterna bidrar till skolans sammanhållning. Det ska vi värna om även fortsättningsvis. Eleverna ska ha inflytande över föreningarna men verksamheten ska alltid bedrivas utifrån principen om allas lika värde, säger Martin Eklöf, gymnasiechef på Bäckängsgymnasiet.

Kartläggningen påbörjas nu i veckan och hela arbetet beräknas vara klart till årsskiftet.

Gula skolskåp

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-09-03] Elevföreningarna på Sven Eriksonsgymnasiet och Bäckängsgymnasiet kartläggs

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol