Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

En vision av det framtida Borås

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

I en ny film visar Borås Stad en vision av det framtida, hållbara och gröna Borås, där staden växer runt Viskan.

Våren 2018 fastslog stadens ledande politiker den översiktsplan för Borås som visar hur en redan dynamisk och attraktiv kommun kan bli ännu mer attraktiv och hållbar.

Det är ett spännande dokument och modigt i sin framsynthet.

Planen pekar ut en önskad utveckling av bebyggelse, infrastruktur, grönområden, arbetsplatser, handel och annat för de närmaste årtiondena.

Nu har dessa övergripande planer omsatts i en film. Inte en film som beskriver detaljplaner, och heller inte någon futuristisk glädjekalkyl med huskroppar som skjuter upp som svampar ur jorden.

Det här är en film om livet mellan husen, människorna och de livsviktiga gröna stråken.

– Filmen sammanfattar och visar en glimt av en stor vision av vart Borås är på väg de närmsta 50 åren genom en liten tjejs uppväxt, säger Borås stadsarkitekt Richard Mattsson.

Det är en film om att leva i en växande stad, hur vi i våra visioner av det framtida Borås bygger kring Viskan, tar vara på det gröna, skapar en hållbar stad i tillväxt.

Vatten, parker, hus, människor och arbetsliv i harmonisk samklang.

Filmen är ett perspektiv på framtiden, där staden förtätas för tillväxt, hållbarhet och trivsel.

Richard Mattsson igen:

– Borås kan genom att växa runt Viskan och med en park rakt genom stadens centrala delar, visa resten av Sverige ett nytt sätt att planera en stad.

En framtidsvy över Borås.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-11-22] En vision av det framtida Borås

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol