Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Erikslundskolan 7-9 - bättre men inte tillräckligt bra

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

I juni genomförde Skolinspektionen en uppföljning av en tidigare inspektion på Erikslundskolan 7-9. Nu har resultatet kommit: merparten av de områden där man tidigare funnit brister är godkända, men det kvarstår brister inom ett område.

Resultatet av Skolinspektionens uppföljning visar att Erikslundskolan får grönt ljus när det gäller extra anpassningar och särskilt stöd samt förutsättningar för lärande. Nu kan skolan visa hur den uppfyller kraven inom dessa två områden.

Skolan har också fått godkänt när det gäller arbetet med att utforma en lärmiljö som präglas av studiero.

- Vi är på god väg, men inte framme än, säger Ann-Kristin Svanberg Björkqvist, rektor på Erikslundskolan. Jag har arbetat här i sju månader och ser hur vi tillsammans gör framsteg hela tiden. Vi jobbar målmedvetet för en skola med hög trivsel och goda studieresultat. Våra elever ska vara hela människor med framtidstro, som kommer in på gymnasiet.

Skolan ingår i Skolverkets projekt Samverkan för bästa skola och får gott stöd för att utveckla ledarskapet i klassrummen och arbetet med särskilt stöd och extra anpassningar.

Fortsatt kritik när det gäller tryggheten

Erikslundskolan får fortsatt kritik när det gäller arbetet att utforma en lärmiljö som präglas av trygghet. Samtidigt delas rektorns uppfattning om att det bedrivs ett målmedvetet arbete på skolan för att komma tillrätta med bristerna av Skolinspektionen, som i beslutet konstaterar att rektorn vidtagit en rad åtgärder och att det bland annat resulterat i att de fysiska kränkningarna minskat och att elevernas upplevelse av trygghet har ökat.

- Vi är förstås inte nöjda förrän alla elever känner sig trygga i skolan, säger Ann-Kristin Svanberg Björkqvist. Och det är bekymmersamt att skolan är trång med så många människor som vistas på liten yta. Men vi har jobbat vidare sedan Skolinspektionen var här i juni.

Höstterminen inleddes med uppstartssamtal med alla elever i 7:an och 8:an och deras vårdnadshavare där ordning och reda samt respekt diskuterades. 9:orna deltog i ett övernattningsläger med värdegrundstema. Alla har fått ta del av, och skriva under, skolans ordningsregler. En tydlig konsekvenstrappa har också införts, liksom samarbete med bibliotek, fritidsgård, kyrka och socialtjänst. Skolans studiecoacher har ett särskilt uppdrag att arbeta med ökad motivation och skolnärvaro.

När det gäller åtgärder mot kränkande behandling får skolan fortsatt kritik. Lärare eller annan personal som får kännedom om att en elev har, eller anser sig ha, blivit utsatt för kränkande behandling ska anmäla detta till rektorn.

- Rutiner för anmälan till rektor och huvudman finns framtagna, dessa är också väl kända på skolan, men de används inte tillräckligt systematiskt. Vi tar alla händelser på största allvar och vidtar konsekvent de åtgärder som krävs. Språkbruket på skolan är ett område som vi behöver arbeta vidare med, säger Ann-Kristin Svanberg Björkqvist.

Kraftsamling för elever med behov av särskilt stöd

Skolinspektionen har godkänt skolans arbete med insatser för elever i behov av särskilt stöd. I våras kraftsamlade Grundskoleförvaltningen för att komma i kapp med dokumentation och åtgärdsprogram. Skolan har sedan tidigare fått extra resurser i sitt värdegrunds- och elevhälsoarbete.

- Vi fortsätter under en period framåt med utökade resurser för specialpedagog och skolkurator, säger Julio Garcia Atterström, verksamhetschef för grundskolan. Föreläggandet handlar om trygghet och åtgärder mot kränkande behandling. Nu har skolans ledning en konsekvent strategi för att avhjälpa bristerna och vi hoppas bli vitesfria vid Skolinspektionens nästa besök.

Erikslundskolan

Nu har resultatet av Skolinspektionens uppföljning av en tidigare inspektion på Erikslundskolan kommit.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-10-10] Erikslundskolan 7-9 - bättre men inte tillräckligt bra

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol