Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Ett steg framåt för nytt skyttecenter

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Ett samlat skyttecenter med tio banor kan komma att hamna vid Ängen/Kranshult, norr om Töllesjö. Det är innehållet i ett förslag som nu går ut på remiss.

Frågan om ett samlat skyttecenter i Borås har utretts sedan slutet av 1990-talet. Sammanlagt ett 30-tal platser har studerats men av olika skäl valts bort.

I februari-mars i år gjordes ett nytag i frågan och nu har man alltså landat i en föreslagen lokalisering vid Ängen/Kranshult.

- Alla parter vill ha en samlokalisering, både Skyttealliansen och kommunen, säger Janne Petersson, strategisk samhällsplanerare på Stadsledningskansliet och den som handlägger ärendet. Ett samlat skyttecenter innebär att vi istället för nio bullerstörda områden kan ha två.

Det föreslagna, cirka 15 hektar stora, området är dessutom redan kraftigt bullerutsatt: Västerut finns Södra Älvsborgs räddningstjänstförbunds anläggning vid Guttasjön samt Varbergsvägen och Viskadalsbanan. Norrut finns Bråt och militärens övningsområde samt väg 27. Österut finns väg 41 och söderut Sobackens kraftvärme- och avloppsreningsverk. Det finns inga boende i närheten som kommer beröras.

Av dagens nio olika skytteanläggningar blir det om förslaget går igenom bara en kvar, Bredareds Sportskytteklubb. De övriga samordnas i det nya centret.

- En annan vinst med det här är att man lösgör områden och lämnar kommunal mark som kan användas till annat, säger Janne Petersson. Dessutom är den föreslagna placeringen hyfsat central, vilket kan göra det möjligt för både yngre och människor med funktionsnedsättningar att ägna sig åt skytte.

Nu går förslaget ut på remiss fram till 20 december. Därefter ska ärendet behandlas i Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige.

Personer som ägnar sig åt skytte.

Ett samlat skyttecenter kan komma att placeras vid Ängen/Kranshult. Foto: Tomas Ånhed

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-10-25] Ett steg framåt för nytt skyttecenter

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol