Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fjärrundervisning för elever i årskurs 7-9 under perioden 23-26 februari

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Under söndagskvällen skickade Smittskydd i Västra Götalandsregionen en ny rekommendation om fjärrundervisning för elever på högstadiet och gymnasiet i regionen på grund av risken för ökad smittspridning.

Det innebär att senast från och med tisdag 23 februari ska alla elever i årskurs 7-9 i Borås Stads skolor övergå till fjärrundervisning på heltid. Undantag görs för elever i grundsärskolan, elever i särskilda undervisningsgrupper, enskilda elever i behov av särskilt stöd samt enskilda elever som har ett särskilt behov av närundervisning. Ansvarig rektor beslutar om organisering av undervisningen. Skolplikten gäller som vanligt. Skolan informerar elever och vårdnadshavare om undervisningen på den enskilda skolan.

Beslutet om fjärrundervisning gäller till och med fredag 26 februari. Grundskoleförvaltningen följer utvecklingen noga och har tät kontakt med Smittskydd. Förvaltningen eller skolan återkommer med besked om hur undervisningen kommer att bedrivas under vecka 9.

Informationen från Smittskydd, Västra Götalandsregionen, i sin helhet

Distansundervisning för högstadier och gymnasieskolor under veckan efter sportlovsveckan - ny rekommendation för skolorna i Västra Götalandsregionen från Smittskydd Västra Götaland med anledning av risk för ökad smittspridning

Med anledning av de senaste dygnens rapporter om smittspridning på fjällorterna samt förekomst av den brasilianska virusmutanten i en region i Sverige, rekommenderar Smittskydd Västra Götaland nu ytterligare åtgärder för att minska risken för smittspridningen i vår region. Veckan efter sportlovsveckan rekommenderas fjärr- eller distansundervisning så långt möjligt i högstadier och gymnasieskolor i Västra Götaland.

Detta innebär att distansundervisning rekommenderas för vecka 8 för skolor i Västra Götaland med sportlovsvecka 7, och motsvarande rekommendation vecka 9 för de skolor som har sportlov vecka 8. Covid-19-epidemiologin ändras snabbt, och därför kommer denna rekommendation sent. Vi är medvetna om att flera skolor kan behöva en eller några dagar att ställa om till denna nya rekommendation.

Det viktigaste liksom tidigare är att hålla avstånd och undvika närkontakt med nya människor utanför den krets som man redan umgås med på skolan eller i privatlivet, och att stanna hemma och provta sig vid symtom. Det finns inga rekommendationer om provtagning eller hemkarantän enbart på grund av resor inom landet.

En bok med ett äpple på. 

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-02-22] Fjärrundervisning för elever i årskurs 7-9 under perioden 23-26 februari

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol