Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fler grundskoleelever behöriga till gymnasiet

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Årets lokala betygsstatistik för årskurs 9 är sammanställd. Resultaten visar att 80 procent av samtliga elever i årskurs nio i Borås Stads skolor är behöriga till gymnasiet samt att det genomsnittliga meritvärdet ökat jämfört med förra året.

– Det är mycket glädjande att fler elever är behöriga till gymnasiet och att de lärt sig mer. Skolornas arbete med att utveckla undervisningen för att möta elevernas behov visar resultat, säger Per Carlsson (S), ordförande i Grundskolenämnden.

Totalt sett blev alltså fler niondeklassare i stadens grundskolor behöriga till gymnasiet jämfört med 2017. Ökningen är 1,5 procentenheter och omfattar samtliga elever, även de nyinvandrade som har gått kortare tid än fyra år i svensk skola.

Det genomsnittliga meritvärdet, det vill säga betygen omräknat till poäng inför antagningen till gymnasiet, ökade med 9,1 poäng från 212,8 poäng till 221,9 poäng jämfört med 2017.

– Det är klart att alla är glada över de framsteg som skett, säger Ulf Sjösten (M), 1:e vice ordförande i Grundskolenämnden. Men det är för tidigt att luta sig tillbaka. Vi har höga ambitioner med skolan i Borås och det kvarstår mycket arbete att göra, även om årets siffror pekar åt rätt håll.

Pär Arvidsson Fäldt, chef för Grundskoleförvaltningen, ser framsteg och blickar framåt.
– De flesta av våra skolor har förbättrat resultaten. En del har till och med en kraftig ökning. Det är hårt arbete och stort engagemang från alla som arbetar i skolan som skapat de förbättringar vi ser. Det är för tidigt att tala om trendbrott, vår målsättning är förstås att bli ännu bättre. Vi arbetar vidare med att konsolidera vår verksamhet, skapa arbetsro i skolorna och förbättra förutsättningarna för att fler elever ska bli behöriga och ha med sig så mycket kunskap som möjligt de kommande åren, säger Arvidsson Fäldt.

Enskilda skolors resultat

Behörigheten till gymnasiet har ökat mest på Särlaskolan, 16,9 procentenheter, och Bodaskolans genomsnittliga meritvärde har ökat med 18,6 poäng. Sandgärdskolan har den högsta andelen gymnasiebehöriga elever, 94,1 procent.
Engelbrektskolan har det högsta genomsnittliga meritvärdet, 249,9 poäng.

Viskaforsskolans resultat har minskat sedan förra året, andelen gymnasiebehöriga elever är 14,8 procentenheter lägre och det genomsnittliga meritvärdet är 8,6 poäng lägre. Viskaforsskolan gör ett omfattande arbete för att vända resultaten.

– Tillsammans har hela skolan säkerställt organisationen efter att ha identifierat olika förbättringsområden. Bland annat har rektorerna, trots rådande brist på behöriga lärare i riket, rekryterat behöriga lärare i hög grad. Viskaforsskolans ledning och personal jobbar ihärdigt och har en tydlig strategi för att uppnå förbättrade resultat, säger Marika Andersson, verksamhetschef. 

Ungdomar sitter på en stenmur och blickar ut över Borås.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-08-15] Fler grundskoleelever behöriga till gymnasiet

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol