Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fler skolplatser i nära anslutning till naturen

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Tillgång till naturen och stigar längst med Viskan som fortsätter norrut och leder till naturområdet Trollskogen. Där finns både lekplatser, skolskog och Rya Åsar! Nu vill vi skapa förutsättningar för fler elever att kunna gå på Erikslundskolan.

Behovet av elevplatser i Borås är stort och vi vill nu möjliggöra för en ny byggnad i fler våningar på samma plats som nuvarande Erikslundskolan ligger. Den ökade elevkapaciteten innebär även att idrottshallen och skolgården behöver bli större.

– Skolans yta expanderas mot väster och kommer förhoppningsvis locka till lek på den skogbeklädda kullen i söder, berättar Lisa Marklinder, planarkitekt.

Planen syftar även till att möjliggöra för ett allmänt gångstråk.

Information, ikon

Mer om Erikslundskolan, del av Lundby 1:1, Borås Stad

Samrådstiden pågår mellan 27 september och 18 oktober 2021. Du kan redan nu maila dina synpunkter till detaljplanering@boras.se. Skriv planens diarienummer BN2020-856 i ämnesraden.

Samrådsmöte

På grund av Coronaviruset och rådande smittorisk kommer vi att hålla ett digitalt samrådsmöte via Teams. På mötet kommer representanter från kommunen att berätta om planförslaget och svara på frågor.

Datum och tid: tisdagen den 12 oktober kl. 17.30–18.30
Plats: Teamslänk boras.se/detaljplan/erikslundskolan

Läs mer om planen och berätta vad du tycker: boras.se/detaljplan/erikslundskolan

Exteriör och skolgård på Erikslundsskolan

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-10-08] Fler skolplatser i nära anslutning till naturen

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol