Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Föräldrar känner sig trygga med Borås Stads förskolor

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Varje år får vårdnadshavare svara på en enkät med frågor om vad de tycker om förskolans verksamhet. Resultatet från årets enkät visar att vårdnadshavare i Borås generellt sett är väldigt nöjda med sitt barns förskola.

Högst betyg får förskolan på frågan om trygghet. 96 procent känner sig trygga när de lämnar sina barn på förskolan, sett över en femårsperiod är det resultatet mer eller mindre konstant. Även samverkan med förskolan får ett högt betyg av vårdnadshavarna. 92 procent anger att de upplever att samverkan med förskolan fungerar bra.

– Vi har ett tufft år bakom oss där våra pedagoger och rektorer gjort ett fantastiskt arbete, resultatet i enkäten är ett kvitto på att det arbetet också värderas av vårdnadshavarna, säger förvaltningschef Ina Furtenbach.

Frågorna i enkäten handlar bland annat om trivsel, utveckling, lärande, delaktighet, inflytande och förskolans kontakt med hemmet. Årets resultat visar att förskolans utmaningar ligger i att synliggöra och öka barnens inflytande och delaktighet.

– Delaktighet och inflytande är viktiga frågor för våra förskolor, årets undersökning visar att vi behöver utveckla barnens möjlighet till inflytande men också jobba för att synliggöra för vårdnadshavarna på vilket sätt barnen har inflytande och görs delaktiga i utbildningen, säger Ina Furtenbach.

Årets resultat i korthet:


Brukarundersökning föräldrar förskola

Andel %, nöjda föräldrar

Jag känner mig trygg när jag lämnar mitt barn.

96 procent

Mitt barn ges möjlighet att påverka sin vardag.

78 procent

Jag upplever att samverkan med förskolan fungerar bra.

92 procent

Hur nöjd är du med verksamheten i sin helhet vid ditt barns förskola?

89 procent har angett 6 eller högre på en 10-gradig skala

Pandemin bedöms ha påverkat årets deltagande

I år var det 2 918 vårdnadshavare som besvarade enkäten, vilket motsvarar 50 procent. Det är betydligt färre svarande än tidigare år. Förra året var det exempelvis 4 970 vårdnadshavare som besvara enkäten, vilket motsvarar ca 84 procent.

Orsaken till det minskade deltagandet bedöms vara att årets enkät inte kunde genomföras på samma sätt som innan. Tidigare år har det vid hämtning och lämning på förskolorna funnits möjlighet för vårdnadshavare att besvara enkäten på plats via en surfplatta. I år har detta inte varit möjligt att genomföra på grund av pandemin. Istället skickades en länk med lösenord ut till vårdnadshavarna. Trots förskolornas engagemang med att få så många som möjligt att besvara enkäten har detta troligtvis haft stor påverkan på årets deltagande.

Information, ikon

Mer om årets enkät

Barn som målar

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-06-21] Föräldrar känner sig trygga med Borås Stads förskolor

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol