Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Företagare önskar tydlighet och engagemang

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Större engagemang från politikerna. Större tilltro till den egna betydelsen hos enskilda tjänstepersoner i Borås Stad. Det är ett par önskemål som framförs i en ny rapport om Borås företagsklimat från Västsvenska Handelskammaren.

Borås Stad och näringslivet i Borås arbetar sedan länge tillsammans för att skapa bästa tänkbara förutsättningar för invånare och företag. Företagare trycker på för snabbare och effektivare beslut och andra åtgärder från kommunen, kommunen arbetar för att göra hanteringen av ärenden mer effektiv, men samtidigt också rättssäker och korrekt.
Den enkätundersökning som Handelskammaren gjort för Borås Stads räkning understryker detta förhållande.
– Det där är ett samspel som vi är bra på i Borås. Enkäten visar att Borås Stad lyckas mycket väl på många områden, mindre bra på andra. Vi ska på politisk nivå tydligare formulera hur vi vill att staden ska utvecklas och hur vi tillsammans med invånare och näringsliv når dit, och det är ett arbete vi redan påbörjat, säger Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) och fortsätter:
– Vi bör också låta oss inspireras av andra kommuner som är duktiga på att skapa fruktbara relationer med det lokala näringslivet.

Många av de företagare som svarat i handelskammarens intervjuundersökning önskar mer dialog med kommunen – vill bli sedda. En majoritet av företagarna som haft kontakt med Borås Stad i olika frågor är nöjda med såväl bemötande som tillgänglighet och handläggning, men man efterlyser också bättre information, och större engagemang och tydlighet från den lokala politiken.
Handelskammarens regionchef Ove Lillestöl tycker att kommunen bör anstränga sig mer.
– Vi vill se att Borås stad i kraft av vilja, storlek och resurser går den extra milen för att få en bättre dialog med företagen, säger Lillestöl.

I den del av undersökningen som riktat sig till politiker och tjänstepersoner i Borås Stad konstaterar Handelskammaren att 9 av 10 tycker att det är viktigt med starka företag i Västsverige, men att alltför få känner tilltro till den egna betydelsen och underskattar sina egna möjligheter att påverka företagsklimatet.
Majoriteten av de svarande framhåller rättssäkerhet, gott bemötande och god dialog som viktigast för ett gott företagsklimat.

– Resultatet visar tydligt att åtgärder behövs för att förbättra företagsklimatet. Fler inom kommunen behöver ha förståelse för sin egen betydelse i att åstadkomma ett bättre företagsklimat, säger oppositionsrådet Annette Carlson (M).

Ett sätt att jobba med de här frågorna är projektet ”Borås runt på 109 dagar”, berättar Borås Stads näringslivschef Anders Glemfelt.
– Från januari 2020 kommer politiker och tjänstepersoner att besöka 109 företag för att lyssna, ta del av synpunkter och önskemål i prestigelösa möten med våra företagare. Målet är ett företagsklimat präglat av förtroende och förståelse – ett bättre näringslivsklimat helt enkelt, säger Anders Glemfelt.
– Också våra förvaltnings- och bolagschefer jobbar aktivt med de här frågorna.
– Det finns företagare som i olika avseenden är missnöjda med kommunen. En del av dem har haft kontakt med oss, andra inte. Vår ambition är förstås att också de senare ska ha en positiv attityd till Borås Stad och till våra medarbetare, säger Anders Glemfelt.

En flygbild över staden. 

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-10-25] Företagare önskar tydlighet och engagemang

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol