Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Första innovationslabbet öppnar på Sjöbo

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Den 13 november öppnar Medborgarlabbet Sjöbo 2.0 upp dörrarna på Sjöbo Torg 9. Sjöbobor, föreningar och organisationer bjuds in på mingel för att påbörja utformningen av labbet. Det handlar om att skapa en miljö med potential att tillsammans utveckla idéer och metoder som ska bidra till en positiv samhällsutveckling på Sjöbo.

Som en del i projektet Kraftsamling Sjöbo och med stöd från Vinnova, Statens innovationsmyndighet, startar nu Borås Stad i samverkan med RISE (Research institutes of Sweden), Högskolan, Science Park, Drivhuset och föreningen Hemgården ett innovationslabb som de valt att kalla Medborgarlabbet Sjöbo 2.0. Labbet ska utvecklas till en plats där människor kan mötas för att dela erfarenheter, kunskaper, tankar och idéer som gör nytta för Sjöbos invånare och Sjöbo som samhälle.

Nya sätt och idéer

Det ska inom labbet ges förutsättningar att diskutera lokala sociala utmaningar för att gemensamt komma på nya sätt och idéer som banar vägen för att förändra samhället i positiv riktning. Fokus kommer att ligga på att förbättra ungas skolresultat, få fler människor i arbete eller studier, skapa trygghet, inflytande och gemenskap samt stärka samhällsservicen.

- För att lösa komplexa samhällsutmaningar och få social innovation att hända måste vi hitta nya metoder och sätt att samverka, säger Pia Essunger, projektledare för Kraftsamling Sjöbo. Medborgarlabbet ska ses som en fysisk plats där vi tillsammans kan experimentera med våra idéer och tankar så att det kan utvecklas nya idéer och sociala innovationer som gör nytta för Sjöbos invånare och Sjöbo som samhälle.

Invigningstal och mingel

Tisdag den 13 november klockan 17-20 sker den officiella uppstarten av Medborgarlabbet i den gamla garnbutiken på Sjöbo Torg. Ida Legnemark (V) och Kerstin Hermansson (C) invigningstalar och sedan följer mingel, skaparverkstad, inspiration till hur du kan förverkliga din idé och information om idébidrag. Man har också möjlighet att delta i Medborgarlabbets utveckling.

Nya Medborgarlabbets fönster i Sjöbo.

Den 13 november öppnar Medborgarlabbet Sjöbo 2.0.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-11-07] Första innovationslabbet öppnar på Sjöbo

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol