Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsatt fjärr- och distansundervisning för gymnasieelever

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen samverkar med Smittskydd Västra Götaland. Då Smittskydd i Västra Götaland även i fortsättningen rekommenderar fjärr- och distansundervisning till 80 procent och närundervisning till 20 procent kommer Borås Stads gymnasieskolor att fortsätta med delvis fjärr- och distansundervisning till och med den 28 februari 2021. Det finns elever som är undantagna från detta beslut.

Följande elevgrupper eller moment är undantagna Folkhälsomyndighetens rekommendationer och därmed också ovan beslut.

  • praktiska moment som inte kan skjutas upp,
  • examinationer som gymnasieskolan inte anser att de kan skjutas upp och som inte kan genomföras på distans,
  • elever på introduktionsprogrammen, inklusive språkintroduktion (om inte gymnasieskolan gör bedömningen att eleven kan tillgodogöra sig undervisningen genom fjärr- och distansundervisning)
  • elever och studerande inom gymnasieskolan som genomför lärlingsutbildning eller arbetsplatsförlagt lärande (APL) ska fullfölja sin arbetsplatsförlagda del i utbildningen och följa de anvisningar, arbetsplatsrutiner och rekommendationer som gäller för den arbetsplats som de befinner sig på.

Vill du veta vad som gäller för dig, kontakta din gymnasieskola. Eftersom våra gymnasieskolor har olika förutsättningar ansvarar varje gymnasiechef för att praktiskt organisera den delen av undervisningen som ska ske i skolan. Riskbedömning sker utifrån de förutsättningar som finns på respektive skola och utifrån grundprincipen att planera närundervisningen för att på bästa sätt undvika hög beläggning och trängsel i lokalerna.

Varje skola ansvarar för att informera elever och vårdnadshavare om vad som gäller för samtliga elever. Behöver du mer eller annan information, är du välkommen att kontakta berörd skola.

Då Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen samverkar med Smittskydd Västra Götaland, kommer vi att fortsätta följa Smittskydd Västra Götalands rekommendationer. Så snart som Smittskydd Västra Götaland kommer med nya rekommendationer, kommer vi att informera om hur utbildningen kommer att bedrivas efter den 28 februari 2021.

En bok med ett äpple på. 

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-02-10] Fortsatt fjärr- och distansundervisning för gymnasieelever

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol