Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsatt goda resultat i årskurs 9

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Den lokala statistiken för årets elever i årskurs 9 är sammanställd och visar att gymnasiebehörigheten är fortsatt relativt hög även om den är lägre jämfört med de höga resultaten 2020. Meritvärdet är det högsta sedan Grundskoleförvaltningen startade 2017.

Det genomsnittliga meritvärdet, det vill säga betygen omräknat till poäng inför antagningen till gymnasiet, har ökat med 1,5 poäng (från 223,7 poäng till 225,2 poäng) jämfört med 2020.

I år är 82,2 procent av eleverna behöriga till gymnasiet jämfört med 84,4 procent förra året.

– Jag är väldigt stolt och nöjd med att vi har kunna prestera 82,2 procent gymnasiebehörighet. Vår inledande prognos var att vi utifrån enheternas bedömningar skulle ha svårt att tangera resultatet för 2020. Men om man räknar in pandemin där skolan har varit under stor press i över ett år, så är det sammantaget mycket bra, säger Pär Arvidsson Fäldt, förvaltningschef för grundskolan.

– Alla som arbetar i skolan har verkligen gjort sitt bästa för att eleverna ska få en god undervisning även i en mycket utmanande tid. De nationella förhållningsreglerna om att alla, både personal och elever, vid minsta symtom ska stanna hemma har förstås påverkat möjligheterna att tillgodogöra sig undervisning. Dessutom har eleverna på högstadiet haft delvis närundervisning och delvis fjärrundervisning under en stor del av våren för att minska risken för smittspridning. Att plugga hemifrån är inte en form som passar alla, det kan vara svårt med till exempel boendeförhållanden och motivation säger Pär Arvidsson Fäldt.

Enskilda skolors resultat

Behörigheten till gymnasiet har ökat mest på Erikslundskolan, en ökning med 3,4 procentenheter. Erikslundskolan är också den skola där det genomsnittliga meritvärdet har ökat mest, 34,1 poäng.

Sandgärdskolan har den högsta andelen gymnasiebehöriga elever, 96,9 procent. Engelbrektskolan har det högsta genomsnittliga meritvärdet, 253,8 poäng.

Andelen behöriga till gymnasiet på Viskaforsskolan har minskat med 11,5 procentenheter jämfört med 2020. Viskaforsskolans genomsnittliga meritvärde är 20,2 poäng lägre än förra året.

Nu kommer varje skolenhet att analysera sina resultat för att därefter kunna vidta förbättringsåtgärder under läsåret 21/22. Även Grundskoleförvaltningen kommer att analysera resultaten på övergripande nivå för att därefter planera utvecklingsinsatser för kommande år.

person som skriver på ett papper

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-06-30] Fortsatt goda resultat i årskurs 9

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol