Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsatt närundervisning på 50 procent på gymnasieskolorna

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

I samråd med Smittskydd Västra Götaland har Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen fattat beslut att skolorna, även kommande period, ska bedriva närundervisning på upp till 50 procent. Beslutet gäller till och med den 16 maj.

Skolan flyttar ut till andra lokaler

Smittspridningen bland personer i gymnasieåldern är fortsatt hög samtidigt som gymnasieskolans elever välkomnas tillbaka till skolan. Samtliga gymnasieskolor i Borås Stad har därför vidtagit extra åtgärder för att möjliggöra för elever och personal att hålla avstånd på skolorna. En av åtgärderna är att samtliga skolor har valt att förlägga undervisning till externa lokaler. På så vis kan eleverna och lärarna hålla avstånd till varandra då varje klass erbjuds flera klassrum.

Elevgrupper eller moment som inte omfattas av beslutet

Följande elevgrupper eller moment är fortsatt undantagna Folkhälsomyndighetens rekommendationer och därmed också beslutet:

  • praktiska moment som inte kan skjutas upp,
  • examinationer som huvudmannen bedömer inte kan skjutas upp och som inte kan genomföras på distans,
  • elever på introduktionsprogrammen.

Lärlingsutbildning och arbetsplatsförlagt lärande

Elever och studerande inom gymnasieskolan som genomför lärlingsutbildning eller arbetsplatsförlagt lärande ska fullfölja sin arbetsplatsförlagda del i utbildningen och följa de anvisningar, arbetsplatsrutiner och rekommendationer som gäller för den arbetsplats som de befinner sig på. Den arbetsplatsförlagda utbildningen jämställs med skolaktivitet.

Introduktionsprogram och gymnasiesärskola

Elever på introduktionsprogram och inom gymnasiesärskolan har fortsatt närundervisning på heltid.

Planering och riskbedömning efter skolans förutsättningar

Respektive gymnasieskola ansvarar för att praktiskt organisera undervisningen utifrån beslutet. Riskbedömning sker utifrån de förutsättningar som finns på respektive skola och utifrån grundprincipen att planera närundervisningen för att på bästa sätt undvika trängsel i lokalerna. Vill du veta vad som gäller för just din skola och din utbildning är du välkommen att kontakta din gymnasieskola.

För att möjliggöra att så stor del av undervisningen som möjligt kan ske i skolans lokaler och att vi får fira skolavslutning och student behöver vi alla hjälpas åt att hålla nere smittspridningen i samhället. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och de förhållningsregler som gäller på din skola.

Ovan beslut kan med kort varsel förändras om smittspridningen fortsätter öka.

En bok med ett äpple på

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-04-29] Fortsatt närundervisning på 50 procent på gymnasieskolorna

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol