Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Framtida Gässlösa – bidragen i den internationella arkitekttävlingen presenteras

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

En helt ny stadsdel planeras på Gässlösa. För att få in intressanta idéer i det tidiga planeringsstadiet deltar Borås Stad i den internationella arkitekttävlingen, Europan. Nu presenteras de tolv tävlingsbidragen på en utställning i Kulturhuset i Borås.

Gässlösa var ett av sju svenska stadsområden som unga europeiska arkitekter kunde arbete med i Europan, världens största återkommande idétävling för arkitekter under 40 år. Mellan 29 oktober och 8 december ställs de tolv inkomna förslagen ut i Kulturhuset.

Tankeväckande idéer och innovativa lösningar målas upp i arkitekternas visioner för den framtida nya stadsdelen på Gässlösa.

– Arkitekterna har ett utifrånperspektiv och deras idéer väcker nya tankar om hur Gässlösa kan utvecklas. Även om en förändring av Gässlösa kan ligga långt fram i tiden är det dags att börja forma visionerna för området. Arkitekternas förslag har verkligen fått oss att börja tänka utanför ramarna, säger Tom Andersson (MP), kommunalråd, Borås Stad.

Temat för i år är ”productive cities” – produktiva städer.

– Det är intressant att se hur de olika arkitektdeltagarna har tolkat temat. Vi får exempelvis se förslag på hur en stadsdel kan ha ett helt eget cirkulärt system, ett lösningsfokuserat koncept för att angripa de resursutmaningar som vi står inför, säger Tom Andersson.

Den 2 december utses vinnaren av en internationell jury och den 16 januari 2020 blir det prisutdelning i Stockholm.

– Det är en idétävling, alltså inte en tävling som avgör exakt hur Gässlösa ska se ut. Vi ser det som en början till ett samtal för att skapa en gemensam målbild av ett framtida Gässlösa. Samtidigt vill vi ta tillvara de idéer som arkitekterna har bidragit med, berättar Elisabeth Eickhoff, mark- och exploateringschef.

Gässlösa är ett av de utpekade utvecklingsområdena för Borås. Det kommer att bli en ny stadsdel utmed Viskan som växer samman med Göta och Regementsstaden – en naturlig fortsättning av stadens utveckling söderut. Området ska inrymma bostäder av olika slag, befintliga och nya verksamheter, en ny grundskola, naturliga mötesplatser och inslag av grönska och natur.

– Vi planerar för en stadsdel med 5 000-8 000 invånare och cirka 1 000-2 000 arbetstillfällen. Vi vill värna och bygga vidare på de värden och verksamheter som redan finns i området, bland annat genom att använda de gamla fina industribyggnaderna. På så vis kan den nya stadsdelen ha kvar sina rötter samtidigt som den kan bli attraktiv och hållbar för framtiden. En annan grundtanke är de gröna och blåa stråken, där idén är att en park ska växa genom Borås, genom bland annat Gässlösa. Där ingår också att Viskan ska bli mer lättillgänglig, berättar Jonas Ward, samhällsbyggnadschef.

Barn och unga bjuds in till utvecklingen av Gässlösa

I samband med utställningen bjuds även barn och unga in till att medverka i samhällsutvecklingen av Gässlösa.
– Det är viktigt för oss att få in barn och ungas idéer tidigt i processen för det framtida Gässlösa, säger Mia Magnusson, strategisk samhällsplanerare.

Den 23 november arrangeras Lördagsbarn på Kulturhuset, då små barn kan vara med och planera för en ny stadsdel. Det är en drop in-workshop kl. 12-16. Denna aktivitet är också en del av barnrättsveckan.

Den 28 november kl. 18-20 på Kulturhuset kan barn och unga bygga Gässlösa i Minecraft. Minecrafts chefsdesigner kommer och föreläser om hur man kan använda Minecraft som ett pedagogiskt verktyg för att involvera unga i samhällsutvecklingen. Mer information om detta event kommer inom kort.

d

Här kan du se tävlingsbidragen

Gässlösa along the Viskan River, The Common Thread och Made in Borås. Dessa är namnen på några av de tolv inlämnade tävlingsbidragen som nu finns utställda på Kulturhuset för allmänheten att ta del av.

Alla tävlingsbidrag presenteras även digitalt.

Elisabeth Eickhoff, mark- och exploateringschef, Jonas Ward, samhällsbyggnadschef och Mia Magnusson, strategisk samhällsplanerare presenterade i dag de tolv inlämnade bidragen i arkitekttävlingen Europan 15.

Elisabeth Eickhoff, mark- och exploateringschef, Jonas Ward, samhällsbyggnadschef och Mia Magnusson, strategisk samhällsplanerare presenterade i dag de tolv inlämnade bidragen i arkitekttävlingen Europan 15.

d

 Om arkitekttävlingen Europan 15

Europan (Europe Programme Architecture Nouvelle), är en europeisk sammanslutning med medlemmar från bygg- och arkitektbranschen som verkar för att lyfta fram unga arkitekter.

Vartannat år håller Europan i världens största återkommande tävling för unga arkitekter under 40 år. Detta år är det den 15:e gången tävlingen hålls och därför kallas den Europan 15. Temat för årets tävling är Productive Cities.

Europan i siffror

  • 47 städer deltar i 12 europeiska länder
  • 3 400 deltagare i 1 131 registrerade lag
  • 901 bidrag inlämnade

Mer om Europan

Mer om Gässlösa – en ny stadsdel

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-10-29] Framtida Gässlösa – bidragen i den internationella arkitekttävlingen presenteras

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol