Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Gammal slamlagun kan utgöra fara

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Borås Stad har under en omfattande markinventering uppmärksammat en slamlagun som användes under 1940- och -50-talen, och som kan utgöra en fara.

Med anledning av att avloppsreningsverket i Gässlösa avvecklas och monteras ner har Borås Stad genom Borås Energi och Miljö arbetat med en omfattande markinventering av området. Det är ett viktigt miljömässigt detektivarbete. Det har vid dessa undersökningar uppmärksammat en slamlagun, som användes under 1940- och 50-talen, fram till omkring 1957. Den är belägen i skogsområdet mellan djursjukhuset och avloppsreningsverket.

Borås Stad bedömer att det finns en risk för allvarliga olyckor i den händelse någon skulle försöka beträda området, som är stort som 2-3 normala villatomter, och då trampa igenom. Området har därför markerats med varningsband och skyltar, men det kommer att så snart möjligt skapas en stadigvarande inhägnad av området med staket.

Det är det slam som ligger i dammen som gör den instabil och till sankmark. Erfarenheten av slam från den aktuella tidsperioden gör att det finns skäl att tro att vatten och slam i dammen innehåller hälsoskadliga ämnen.

Resultat av de prover som tagits på vatten och slam väntas bli klara i slutet av november, och då kommer de konsulter som arbetar med frågan att lämna förslag på åtgärder och hur man bör arbeta vidare.

I väntan på detta vill Borås Stad säkerställa att ingen invånare råkar illa ut, och har därför vidtagit de nämnda åtgärderna.

Flygbild Gässlösa
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-11-09] Gammal slamlagun kan utgöra fara

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol