Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Gemensam handlingsplan ska få kollektivtrafiken att öka

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Borås Stad har i samarbete med Västtrafik och Nobina tagit fram en ny handlingsplan för kollektivtrafikens utveckling. Ett 20-tal åtgärder och utredningar ska vidtas de kommande tre åren. Målet är att öka resandet med kollektivtrafiken och andra hållbara transportslag.

Borås växer. Fram till år 2035 beräknas 30 000 nya invånare flytta hit. I en växande stad krävs att stadsutveckling och kollektivtrafik går hand i hand och stödjer varandra.

Enligt den nya handlingsplanen ska kollektivtrafiken bli ännu mer attraktiv och yteffektiv och tillgängligheten till den ska öka. År 2025 ska var tredje motoriserad resa göras med kollektivtrafiken. Samtidigt ska framkomligheten förbättras och snitthastigheten öka med 25 procent för alla stadstrafiklinjer.

Transportsektorn står för stor del av utsläppen

- Transportsektorn i Sverige står för en tredjedel av landets totala utsläpp av växthusgaser, och det är ett starkt incitament att bygga en allt bättre kollektivtrafik. Inne i våra städer är förutsättningarna stora att erbjuda allt fler människor riktigt goda kollektiva alternativ. Det vill vi göra, säger Tom Andersson (MP), kommunalråd med ansvar för kollektivtrafik.

Den 30 september godkändes handlingsplanen av Kommunstyrelsen i Borås, och på onsdagen togs den av Västtrafiks styrelse.

- Vi vill vara med och utveckla en stad där människor väljer att resa kollektivt och hållbart. Det handlar både om bussarnas restider, turtäthet och pålitlighet men också om att det ska vara smidigt att byta till kollektivtrafiken, oavsett om man går, cyklar eller kör bil dit. Samarbetet med Borås Stad och Nobina är väldigt värdefullt för att vi ska kunna nå dit, säger Västtrafiks styrelseordförande Peter Hermansson (M).

Linjesträckningarna ska ses över

Exempel på aktiviteter som ska genomföras de kommande åren är:

  • Översyn av linjesträckningar.
  • Utveckling av hållplatsen Södra Torget.
  • Öka tillgängligheten på hållplatser och anslutande gång- och cykelvägar.
  • Utreda åtgärder för minskat buller av kollektivtrafik.
  • Ta fram en plan för hur Borås kan bli en testarena för hållbart resande.

2016 beslutade Västtrafik, Västra Götalandsregionen och Borås Stad om en gemensam utvecklingsplan för kollektivtrafiken, Utvecklingsplan 2025 för stadstrafiken i Borås. Nu tar Västtrafik, Borås Stad och trafikoperatören Nobina nästa steg i arbetet. Arbetet med att ta fram handlingsplanen har bedrivits av en arbetsgrupp med representanter från Västtrafik, Borås Stad och Nobina.

Södra torget.

Borås Stad, Västtrafik och Nobina har arbetat fram en gemensam handlingsplan för hur kollektivtrafiken i Borås ska utvecklas fram till 2025.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-10-31] Gemensam handlingsplan ska få kollektivtrafiken att öka

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol