Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Gymnasieskolorna fortsätter att successivt utöka antalet elever

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Nu är beslut fattat för antal elever som erbjuds närundervisning på Borås Stads gymnasieskolor under perioden 19 april till och med 2 maj 2021. Nivån på närundervisningen kommer att skilja sig mellan de olika skolorna, eftersom skolorna har olika förutsättningar för att bedriva närundervisning. 

Beslutet är fattat i samråd med Smittskydd Västra Götaland och i enlighet med riktlinjer från Folkhälsomyndigheten. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens ambition är att välkomna så många elever till skolan som det är möjligt. Det ska dock göras på ett tryggt sätt för såväl elever som personal.

Detta gäller för Almåsgymnasiet och Viskastrandsgymnasiet

Elever som studerar vid Almåsgymnasiet och Viskastrandsgymnasiet kommer från och med måndagen den 19 april att erbjudas högst 50 procent av sin skoltid på plats i skolan. Detta möjliggörs då det finns elever som under den kommande tidsperioden har arbetsplatsförlagt lärande, APL.

Detta gäller för Bäckängsgymnasiet och Sven Eriksonsgymnasiet

Elever som studerar vid Bäckängsgymnasiet och Sven Eriksonsgymnasiet kommer från och med måndagen den 26 april att erbjudas högst 50 procent av sin skoltid på plats i skolan. Under nästkommande vecka kommer det ske en planering på skolorna för att se över hur man kan smittsäkra kritiska punkter i skolan. Så snart planeringen är klar, kommer elever, personal och vårdnadshavare informeras om förändringar som är nödvändiga.

Elevgrupper eller moment som beslutet inte gäller för

Följande elevgrupper eller moment är fortsatt undantagna Folkhälsomyndighetens rekommendationer och därmed också beslutet:

  • praktiska moment som inte kan skjutas upp,
  • examinationer som huvudmannen bedömer inte kan skjutas upp och som inte kan genomföras på distans,
  • elever på introduktionsprogrammen.

Lärlingsutbildning och arbetsplatsförlagt lärande

Elever och studerande inom gymnasieskolan som genomför lärlingsutbildning eller arbetsplatsförlagt lärande ska fullfölja sin arbetsplatsförlagda del i utbildningen och följa de anvisningar, arbetsplatsrutiner och rekommendationer som gäller för den arbetsplats som de befinner sig på. Den arbetsplatsförlagda utbildningen jämställs med skolaktivitet.

Introduktionsprogram och gymnasiesärskola

Elever på introduktionsprogram och inom gymnasiesärskolan har fortsatt närundervisning på heltid.

Planering och riskbedömning efter skolans förutsättningar

Respektive gymnasieskola ansvarar för att praktiskt organisera undervisningen utifrån beslutet. Riskbedömning sker utifrån de förutsättningar som finns på respektive skola och utifrån grundprincipen att planera närundervisningen för att på bästa sätt undvika trängsel i lokalerna. Vill du veta vad som gäller för just din skola och din utbildning är du välkommen att kontakta din gymnasieskola.

För att möjliggöra att så stor del av undervisningen som möjligt kan ske i skolans lokaler under våren behöver vi alla hjälpas åt att hålla nere smittspridningen i samhället. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och de förhållningsregler som gäller på din skola.

Ovan beslut kan med kort varsel förändras ifall smittspridningen fortsätter öka.

En bok med ett äpple på

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-04-15] Gymnasieskolorna fortsätter att successivt utöka antalet elever

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol