Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Han får Gullsaxarna för sitt samhällsengagemang

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Åke Björsell tilldelas Gullsaxarna 2018, ett pris som hedrar en utomordentlig gärning för Borås. Åke Björsell är affärsmannen som tillsammans med sin familj för snart 20 år sedan grundade stiftelsen Curamus. Utmärkelsen mottog Åke Björsell i samband med Stadshusmiddagen på lördagen, där samarbetet mellan näringsliv och Borås Stad står i fokus.

Åke Björsell tar emot priset Gullsaxarna.

Curamus har genom stipendier och utbildning sedan 1999 stöttat unga entreprenörer, inte minst på områdena handel och ekonomi, men har som sitt andra huvudsyfte att göra tillvaron lättare för utsatta äldre personer i Sjuhäradsbygden i form av stöd till grupper och organisationer.

"Båda verksamheterna synes vara omistliga beståndsdelar i syfte att skapa ett än bättre Borås," heter det i motiveringen till denna utmärkelse.

Åke Björsell drev tillsammans med sin bror Anders i många år det företag i kontors- och tryckeribranschen som brödernas farfar Johan Fredrik Björsell startade redan 1888 i form av en pappershandel på torget. För att inte spilla tid tryckte Johan Fredrik också visitkort mellan kunderna.

– Den lilla tryckpressen har vi kvar, berättar Åke Björsell, just hemkommen från en längre resa med anledning av sin 80-årsdag.

För honom var stiftelsen Curamus ett sätt att då företaget sålts återgälda något av de möjligheter och det stöd företaget genom året fått i Borås.

– Göra nytta för samhället, säger han.

Åke Björsell är också känd bland annat för sitt engagemang i Åhagastiftelsen, och för elitsatsningen på dressyr i Knytkalaset.

Årets motivering:

"Många krafter har under de senaste åren verkat i syfte att öka Borås attraktionskraft. En viktig del i detta goda arbete har varit att omhulda och utveckla entreprenörskap. Som ingen annan region i Sverige framstår i dag Borås och Sjuhäradsbygden som ett nav där unga människor kreerar nya idéer och bygger nya företag. I denna för hela samhället så avgörande process har enskilda personer och deras initiativ varit oumbärliga inslag. Sedan 1999 har stiftelsen Curamus, genom stipendier och utbildning, stöttat unga entreprenörer men samtidigt, genom stiftelsens dubbla syften, vinnlagt sig om ett socialt ansvar gentemot äldre och mindre bemedlade. Båda verksamheterna synes vara omistliga beståndsdelar i syfte att skapa ett än bättre Borås.

Stiftelsen Curamus och dess grundare Åke Björsell har därför, för sitt långvariga och betydelsefulla arbete, tilldelats Gullsaxarna för år 2018."

Kriterier:

Gullsaxarna hedrar en person, grupp eller organisation som gjort en utomordentlig gärning för Borås. Gullsaxarna delas ut för livfullt arbete långt utöver den egna nyttan; ett engagemang som varit betydande för Borås utveckling och goda namn, eller boråsarna till mångårig uppskattning. Insatsen som förtjänsten avser kan i sin tidsutsträckning vara kortare eller längre. Mottagaren av Gullsaxarna framstår som en förebild i Borås tradition och anda.

Nomineringsgrupp:

Från staden: Per-Olof Höög, Ulrik Nilsson och Leila Pekkala.
Från näringslivet: Håkan Ahlin, Hanna Lassing och Gunnar Brink.

d

Tidigare års pristagare

  • 2013: Gunnar Hellsten - entreprenörsprogrammet på Sven Eriksons gymnasiet tillsammans med Sommartorsdagarna/Borås City
  • 2014: Berit och Bengt Swegmark
  • 2015: Hasse Persson
  • 2016: Åhagastiftelsen
  • 2017: Torbjörn L Johansson
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-02-06] Han får Gullsaxarna för sitt samhällsengagemang

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol