Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Hemlösheten ökar i Borås Stad

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Borås Stads hemlöshetskartläggning visar att hemlösheten i kommunen ökar. Totalt är 377 personer registrerade som hemlösa i år och en grupp som ökar är unga vuxna. Samtidigt pågår flera insatser för att motverka hemlösheten i kommunen.

2019 års lokala kartläggning visar att antalet registrerade hemlösa personer har ökat sedan förra året: från 354 till 377. Det som ökat mest är antalet personer som bor på stödboende eller institutionsvistelse och det är framför allt fler unga i åldern 18-25.

Samtidigt har antalet i samma åldersgrupp som lever i akut hemlöshet minskat något från tidigare år. En orsak till det kan vara att enheten för unga vuxna inom Individ- och familjeomsorgsförvaltningen blivit mer känd och att fler unga vuxna vänder sig till enheten för att få stöd och hjälp.

– Borås Stad har genomfört flera förbättringsåtgärder sedan förra årets hemlöshetskartläggning utifrån de förslag som kom fram då. Till exempel har vi startat ett drogfritt stödboende och utökat öppettiderna på akutboendet Badhusgatan så att det är öppet året runt, säger Vanja Myrén, verksamhetschef på Individ- och familjeomsorgsförvaltningen.

Hemlösa barn

I år har analysen kring hemlöshetskartläggning fokuserats särskilt på barn. Förra året blev inga familjer med barn vräkta, men i år är det fyra familjer med sammanlagt fem barn som blivit vräkta. Orsaken i alla familjer är obetalda hyror.

– Ett omfattande arbete bedrivs för att undvika att barn blir drabbade, men trots detta når vi inte alltid ända fram, säger Kristina Ramsälv Waldenström (MP), andre vice ordförande i Individ- och familjeomsorgsförvaltningen.

Kartläggningen visar också att det finns minst 69 barn som lever helt eller delvis med en förälder som är i en hemlöshetssituation. De flesta av föräldrarna är i hemlöshetssituation 3 eller 4, det vill säga långsiktiga boendelösningar (till exempel socialt kontrakt) eller eget ordnat kortsiktigt boende (till exempel att bo hos släktingar). Årets hemlöshetskartläggning är den första där antalet barn kopplat till olika hemlöshetssituationer analyserats specifikt, och därför finns inget att jämföra med tidigare år.

Nytt program mot hemlöshet 2020

Hemlöshetsfrågan är ett samhällsansvar, däremot har kommunen större ansvar för de personer som är socialt utsatta och som behöver socialtjänstens insatser.

– Nästa år ska Borås Stads program mot hemlöshet göras om. För att kunna jobba bredare med hemlöshetsfrågor kommer vi bjuda in fler förvaltningar i arbetet med att göra om programmet, säger Vanja Myrén.

Så går kartläggningen till

Hemlöshetskartläggningen är en enkätundersökning som visar en ögonblicksbild av hemlösheten i Borås Stad. Enkätfrågorna besvaras av medarbetare inom socialtjänstens fyra förvaltningar i Borås Stad. Kartläggningen gjordes under en vecka i september (2–8 september).

Vy över Borås.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-11-19] Hemlösheten ökar i Borås Stad

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol